31 de gener del 2018

Assolir l'Objectiu 2025

Les organitzacions patronals i sindicals més representatives anuncien el rellançament del diàleg social a Catalunya. De nou s'inicia un procés de negociació que ha de conduir a la signatura d'una edició renovada i actualitzada a les necessitats de treballadors i empreses en el marc de l'Acord Interprofessional de Catalunya, el conveni de convenis, que ajuda a orientar les directrius per als pròxims anys.

Enguany cobra especial rellevància aquelles clàusules que afecten els temps de treball. Després de la presentació de l'Informe sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària del CTESC el 2015, de la signatura el setembre de 2016 de l'Acord d'impuls laboral de la reforma horària en el marc del Consell de Relacions Laborals, així com del Pacte per a la Reforma Horària, objectiu signat per 110 organitzacions i institucions el juliol de 2017; les expectatives són prou altes per cercar un acord que permeti implementar la reforma horària i apropar-nos a l'Objectiu 2025.

Existeixen oportunitats en els temps de treball i l'organització horària per a l'entesa en el camí de concertació entre els representants de les empreses i dels treballadors. No haurien d'estar tan allunyades les demandes per recuperar drets perduts amb la crisi econòmicaper part dels sindicats i la necessitat de les empreses de buscar fórmules organitzatives que permetin incrementar la competitivitat.

Es comparteix l'anàlisi i les bases per a l'acord. Ara es tracta que els convenis i els acords d'empresa s'impregnin de les recomanacions relacionades amb la implementació de la reforma horària a Catalunya.Publicat a Via Empresa el 31 de gener de 2018