29 de desembre de 2009

Lectura recomanada: LA META

LA META -4 milions de còpies venudes- és una novel·la dirigida a directius d'organitzacions industrials. La història és explicada en primera persona i en present per part del protagonista. Comença tot just en el moment que li comuniquen els seus caps que li queden tres mesos per reedreçar els resultats de la seva fàbrica, o sinó l'empresa es veurà obligada a tancar-la, amb la conseqüent pèrdua de centenars llocs de treball. A partir del contacte amb un colega de l'etapa d'estudiant comença a canviar el plantejaments deixant de banda propostes convencionals de pensament que li permetin els canvis necessaris i orientar-se decididament a la Meta.

Eliyahu M. Goldratt és un escriptor israelià, autor de novel·les de l'àmbit empresarial com La Meta, l'any 1992, o Cadena crítica, l'any 2001. És llicenciat en Física per l'Universitat de Tel-Aviv, i va realitzar un Màster i doctorat a l'Universitat de Bar-Llan. Amb el primer llibre, La Meta, Eliyahu M. Goldratt va desenvolupar la Teoria de les restriccions, la qual ha estat molt emprada per empreses per a millorar la seua gestió.

La Teoria de les restriccions és un procés de millora contínua que, encara que en principi es va desenvolupar per els entorns productius, també por aprofitar-se per millorar altres processos dins l'empresa, com ara el desenvolupament de projectes. La teoria està basada en 5 punts bàsics:

  1. Identificar les restriccions del sistema

  2. Decidir com explotar les restriccions

  3. Subordinar tot a la decisió anterior

  4. Elevar les restriccions del sistema

  5. Tornar al punt 1

La teoria de les restriccions pot ésser aplicada a tots aquells processos que estiguin compostos per una seqüència d'activitats, com ara per exemple la fabricació en sèrie, els projectes de desenvolupament de produtes, construcció de qualsevol tipus o millora de la qualitat.

El que més m'impacta del llibre és la capacitat per mostrar el camí per idenficar objectius i aconseguir-los, així com es planteja una proposta de lectura atractiva i amb ritme. He descobert que hi ha més llibres amb el mateix format de l'autor. Genial.