8 de setembre de 2011

De nou en marxa l'MLP

L'estiu comença a quedar enrera pels protagonistes de la JMJ (afortunadament), del cententar d'activistes que han participat de l'Escola d'estiu de l'MLP i dels campaments i colònies d'agrupaments i esplais... Arrenca el curs a l'MLP. Poc a poc, es van recuperant els anhels, els compromisos, els temes pendents, els papers, els correus pendents de resposta, les reunions de debat apassionat... L'MLP i les seves entitats ja són en marxa de nou. Entre les principals accions que em portaran de cap els propers mesos destacaria:
  1. Resoldre l'encaix d'una quinzena d'entitats d'acció social en el marc de l'MLP a partir de l'impuls de la desena entitat en forma de xarxa educativa per a l'acció social a favor de la inclusió
  2. Impulsar la renovació de la formació d'activistes a través del nou Programa Marta Mata i l'impuls de la nova arquitectura institucional i pedagògica de l'Escola Lliure El Sol. La renovació no es pot dissociar d'un impuls d'una nova estratègia de creixement dels formadors a través del Programa Anselm Clavé. Consolidar el Programa Teresa Claramunt per a dirigents laics i
  3. Impulsar una nova etapa per Ateneus Laics i Progressistes com a xarxa d'acció cultura, de conservació de la memòria ateneista i la promoció de l'activitat racionalista i científica com a organitzacions lliurepensadores. Cal buscar noves fórmules d'articulació que superin l'esquema de la cultura organitzativa clàssica i vàlida de l'associacionisme juvenil per a activistes i dirigents dels ateneus
  4. Donar valor a la tasca realitzar i defensar els interessos com a sector de l'associacionisme educatiu davant la Generalitat de Catalunya, que es concreten en el conveni marc. En un context de crisi, cal sumar esforços i donar una imatge positiva i unida de les grans organitzacions d'escoltisme i d'esplai del país
  5. Concretar el que ara només és una idea: el Congrés del Lliurepensament que ha de portar a l'articulació del discurs humanista, racionalista, científic a favor d'una educació cívica i d'una nova política que persegueix en primera i darrera instància la felicitat personal i pública
  6. Consolidar les relacions amb les grans federacions associatives estatals i establir aliances més estables en àmbits estratègics com el coneixement en associacionisme i laïcitat, i en la formació i el creixement de dirigents
Si teniu idees i suggerències per qualsevol d'elles, no dubteu en fer-me arribar tot allò que considereu. Serà genial.