1 de novembre de 2011

742.000 joguines

La taxa d'atur se situa en el 19,43% a Catalunya al tercer trimestre del 2011, amb un total de 742.000 desocupats, segons l'EPA. Per sexe, la taxa d'atur masculina se situa en el 20,32%, mentre que la femenina en el 18,40%. La població ocupada decreix en 58.900 persones respecte del segon trimestre de l'any i l'ocupació total se situa en 3.076.600 persones. (Font: IDESCAT).