27 d’abril de 2010

Per un Pacte Nacional per la Laïcitat

La darrera Assemblea Ordinària del Moviment Laic i Progressista, després d'un procés de debat intern de les organitzacions que en formen part, va decidir proposar als partits polítics del país que, davant la propera convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, es comprometessin a treballar per a que s'arribi a la signatura d'un Pacte Nacional per a la Laïcitat.

Aconseguir un Pacte Nacional que tingui com a eix vertebrador la laïcitat, faria avançar el nostre país cap a majors cotes de convivència i cohesió social. I això en un moment de crisi econòmica i social com el que estem vivint en l'actualitat, té molt més valor. Són els temps de crisi els que poden acabar generant més conflictes socials, culturals, intereligiosos, etc.

Però aquest pacte volem que sigui un pacte no només polític, sinó que ha de ser un pacte de país, un pacte cívic que, al marge d'institucions i partits polítics, rebi el suport d'associacions cíviques i confessions religioses, agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, personalitats destacades de la societat civil, etc.

Per això volem que aquesta iniciativa rebi el màxim suport possible.

Si vas a la web, podràs donar el teu suport (i el de la teva entitat, si és el cas).

Anima-t'hi i fes córrer el missatge!