12 de juliol de 2011

Conciliar per educar d'Esther Sánchez Torres

Avui s'ha presentat al Cercle d'Economia l'estudi Conciliar per educar coordinat per Esther Sánchez Torres, actual Secretària d'ocupació i relacions laborals de la Generalitat de Catalunya i directora del Departament de Dret Privat d'ESADE anteriorment. El resultat publicat és fruit del treball impulsat conjuntament per la Fundació Bofill, el Cercle d'Economia i ESADE. El temps és fonamental per a poder educar. La conciliació s'ha plantejat des dels drets laborals, del paradigma de la igualtat home i dona, de l'estat del benestar, de la salut psicosocial i dels recursos humans i la productivitat. Aquesta publicació enfoca la conciliació com a instrument fonamental per garantir uns processos educatius dels infants i adolescents de qualitat. L'educació és un element fonamental per millorar la democràcia i per tant el temps juga un paper clau en el seu enfortiment. Per altra banda l'educació, com demostren els estudis, juguen un paper determinant a l'hora de buscar treball, sent el fracàs escolar una causa objectiva que dificulta l'accés a una feina. Un bon acompanyament en el procés educatiu dels infants millora la intel·ligència emocional fent desenvolupar competències que actualment demana el mercat de treballs tals com l'autonomia, la comunicació, la capacitat negociadora, etc. El llibre tracta aquests i altres temes amb l'objectiu de cercar la quadratura del cercle que permeti conciliar per educar.

Quin impacte tenen sobre l’educació de les criatures les tensions en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral? Quines han de ser les polítiques actives i les noves cultures d’organització empresarial? Amb aquest informe volem obrir una nova línia de reflexió en què la conciliació tingui com a eix de referència el dret a l’educació dels fills i filles, i de la qual en derivi una sinèrgia entre el món educatiu, l’empresarial i l’esfera familiar.