24 de maig de 2012

Arriba la Trobada general de la Catalunya lliurepensadora

 
La Trobada general de l'MLP és l'espai reservat a dirigents i activistes per observar de forma crítica la realitat social i construir consensos de futur. Enguany, la Trobada se centrarà en la Crida a la Catalunya Lliurepensadora per confluir amb entitats i persones compromeses amb la transformació social i el progrés humà. Volem aprendre, debatre i comparar. Sumar esforços i compartir objectius. Anar més enllà de la nostra realitat d'avui i projectar-nos cap a la construcció del futur.

Els objectius plantejats són impulsar un nou moviment de ciutadania activa al voltant de la Crida a la Catalunya Lliurepensadora, identificar alguns dels eixos de debat i els actors que poden contribuir a la Crida i eixamplar les bases socials del que avui és el Moviment Laic i Progressista.

Programa
09:30 h. Trobada amb els dirigents del Moviment Laic i Progressista on es posarà en comú l'estat de la qüestió de la Crida a la Catalunya Lliurepensadora. La Comissió Permanent del CAL -constituïda com a equip de coordinació de la Crida- presentarà l'informe de la situació d'aliances.

10:30 h. Esmorzar

11:00 h. Plenari: Visions particulars de la Crida
Santi Castellà, portaveu de la Crida i president de l'MLP
Irene Balaguer, presidenta de Rosa Sensat
Ignasi Llorente, expert en TIC i escriptor
Armand de Fluvià, president d'honor del Casal Lambda

11:30 h. Constitució dels grups de treball

13:30 h. Plenari: Nova identitat de la Catalunya lliurepensadora
Escoltarem algunes visions sobre la identitat actual del Moviment Laic i Progressista i algunes idees de futur tenint en compte la dimensió estratègica, organitzacional i comunicativa.
15:00 h. Dinar (opcional)

Grups de treball:
  1. Per un impuls de l'acció social i comunitària
L'ajuda mútua i la cooperació són principis centrals en la tradició progressista catalana que entronquen històricament amb la reivindicació del dret d'associació i amb la creació del teixit social de que es dota el moviment obrer per millorar les seves condicions de vida. En un context social i econòmic tan dur com l'actual, la capacitat d'autoorganització serà determinant per guanyar majors cotes de benestar i defensar els drets socials.
  1. Per un impuls de l'educació
L'MLP es pot definir –i en ocasions ho ha fet– com un moviment d'educació popular. Cal trencar les barreres conceptuals que artificialment s'han aixecat entre educació formal i educació no-formal i enfortir un espai comú de les entitats i persones compromeses amb una pedagogia emancipadora, que posi la persona en el centre de l'acció educativa.
  1. Per un impuls de laïcitat política i la diversitat religiosa
L'MLP ha treballat sempre per la laïcitat de les institucions i de la societat catalanes. I en el camí per fer-les possibles sempre hem volgut anar acompanyats. En són exemples la Lliga per la Laïcitat i la proposta de Pacte Nacional per a la Laïcitat, que hem construit conjuntament amb d'altres entitats. En el context social i institucional actual s'imposa una reflexió a fons per valorar la feina feta i traçar propostes de futur. I això també s'ha de fer de forma compartida.
  1. Per un impuls de la igualtat
El naixement del moviment feminista a Catalunya està intrínsecament lligat a la lluita per la llibertat de consciència. És una connexió que s'ha desdibuixat i que hem de restablir en l'imaginari col·lectiu. Els darrers anys moltes persones de l'MLP han fet un esforç per introduir la qüestió de gènere en la formació i l'activitat quotidiana de les entitats del moviment i ara hem de socialitzar aquest treball per incorporar amb tota la rotunditat possible el feminisme a l'MLP i l'MLP en el feminisme.
  1. Per un impuls del pensament
És inconcebible pensar que podem superar l'actual situació de crisi política, social, econòmica i ambiental sense noves idees o sense recuperar i rellegir les velles. Necessàriament, doncs, la renovació de l'acció ha d'anar íntimament lligada a la renovació del pensament. I aquesta és l'aspiració de la Crida a la Catalunya Lliurepensadora.