17 de maig de 2012

Celebrem el Dia internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia

Avui la Catalunya Lliurepensadora celebrem el Dia Internacional contra l'Homofòbia i Transfòbia (en anglès, International Day Against Homophobia, IDAHO) coincidint amb l'eliminació el 1990 de les llistes de malalties mentals per part de l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de l'homosexualitat

Si les retallades que s'estan produint en l'àmbit laboral i econòmic corren el perill de ser traslladades a l'àmbit dels drets civils. És per això que avui cal celebrar que Catalunya i Espanya són països avançats en la qüestió d'igualtat de drets. No es pot baixar la guàrdia i cal seguir treballant per no donar ni un pas enrera.

Avui al voltant de 80 països en el món criminalitzen l'homosexualitat i condemnen els actes sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; nou d'aquests països (Afganistan, Mauritània, Nigèria, Pakistan, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Iemen) mantenen per aquests casos la pena de mort. La discriminació basada en l'orientació sexual i en la identitat de gènere no està oficialment reconeguda pels estats membres de les Nacions Unides (tot i que organismes de drets humans com el Comitè de Drets Humans han condemnat repetidament la discriminació basada en l'orientació sexual i la identitat de gènere).Adjunto Moció presentada als ajuntaments, iniciada per part del Grup Municipal de l'Hospitalet de Ll., que ha estat difosa per la Secretaria de Drets Civils i Llibertats Públiques del PSC:

Atès que el dia 17 de maig es commemora el dia Internacional contra la Homofòbia i Transfòbia, amb motiu de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat com a malaltia per part de l’Organització Mundial de la Salut.
 

Atès que aquest dia també té l’objectiu de promoure accions de sensibilització per lluitar contra la discriminació per raó d’opció sexual i/o orientació de gènere arreu del món.
 

Atès que l’any 1994 el Parlament Europeu va aprovar una Resolució en la qual es posava de manifest la responsabilitat de la Comunitat Europea en el marc de les seves activitats i les seves competències pel que fa referència a la igualtat de tracte per a tota la ciutadania amb independència de la seva orientació sexual i/o orientació de gènere que estava obligada a vetllar per la seva aplicació amb les disposicions jurídiques ja adoptades i les que posteriorment s’adoptarien als diferents països integrants.
 

Atès que el 26 de març de 2007 un grup d’experts en drets humans va fer públic un document, conegut com Principis de Yogyakarta, en que es demanava l’aplicació de la legislació internacional en drets humans a les qüestions d’orientació sexual i identitat de gènere i en el que es declarava que les lleis que penalitzen l’homosexualitat i/o identitat de gènere, violen el dret internacional de no discriminació i el de viure sense violència i tortura, així com el dret a la privacitat, a l’accés a la justícia i a no ser detingudes arbitràriament.
 

Atès que El Parlament Europeu va declarar l’ homofòbia com un temor i una aversió irracional contra les persones que tenen una opció sexual no heterosexual i que està basada en prejudicis als que compara amb el racisme o la xenofòbia.
 

Atès que es calcula que cada dos dies alguna persona es agredida al món per actes violents vinculats a l’homofòbia i transfòbia, i, Amnistia Internacional denuncia que en més de 70 països es persegueix a les persones per aquestes raons i en 8 països encara existeix la condemna a mort.
 

Atès que diverses teories psicològiques descriuen aquesta por amb el terme prejudici sexual per referir-se a totes les actituds negatives basades en l’orientació sexual i la identitat de gènere, sempre relacionades amb la intolerància i la discriminació.
 

Atès que vivim en un dels països del món capdavanters en drets LGTB, gràcies a les polítiques dels governs d’esquerres i de progrés del President Pasqual Maragall i Mira, José Montilla i Aguilera, i, de José Luis Rodríguez Zapatero; i, malgrat aquestes polítiques seguim patint discriminació.
 

Atès que lamentablement, un membre destacat de la cúria eclesial espanyola va carregar recentment en la seva homilia, retransmesa per la televisió pública estatal, contra l'homosexualitat i el dret de les persones homosexuals, fet que posa de manifest una vegada més la realitat social sobre aquest tema que encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat, i que tenen efectes molt negatius especialment sobre lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu.
Vistes totes les raons exposades anteriorment,


El Grup Municipal del PSC, proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents ACORDS: 


Primer: Promoure el reconeixement i l’acceptació de la diferencia sexual i d’identitat de gènere com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat.

Segon: Instar a totes les institucions públiques i jurídiques per actuar davant les agressions per raó d’opció sexual i/o identitat de gènere.

Tercer: Instar al Parlament de Catalunya que trameti i aprovi definitivament la Llei contra la homofòbia i transfòbia, tal com havia iniciat el govern d’esquerres i de progrés del President José Montilla i Aguilera.

Quart : Demanar a la Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol per a la prevenció i la detecció de casos d’assajament per raons d’homofòbia i transfòbia a les escoles.

Cinquè: Fer una crida als sindicats per què en el procés d’elaboració de convenis col·lectius s’introdueixin clàusules de protecció i no discriminació per opció sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral.

Setè: Reconèixer la tasca de les entitats locals que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGBT.


Vuitè: Fer arribar aquests acords al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals i Bisexuals de Catalunya i a l’Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.