17 de novembre de 2013

Resolució presentada avui al Consell Nacional del PSC per Joan Ignasi Elena i Àngel Ros (17 de novembre de 2013)

Som hereus del compromís fundacional del PSC que és, responen al seu repte inicial, preservar la unitat civil del poble de Catalunya: per això treballarem per la prevenció de la ruptura i la diàspora socialista. En aquest context difícil i alhora esperançador, aquest compromís del PSC esdevé inalterable i transcendent.

Aquesta vocació neix del seu esperit fundacional, de la seva vocació de transversalitat per lluitar contra les desigualtats, que és el sentit primer del socialisme democràtic.

Avui la societat catalana ha evolucionat. Reclama canvis. En el terreny nacional, però també en el social i democràtic. El dret a decidir ha esdevingut una reclamació majoritària i desacomplexada del poble de Catalunya en favor d’un canvi de l’statu quo nacional però també social i democràtic.

Davant d’aquest context de canvis el PSC, com a Partit transversal, transformador i amb vocació majoritària, vol assumir amb responsabilitat el paper de lideratge que li correspon.

El PSC, amb la majoria social i política, ha de ser útil per habilitar una consulta que permeti decidir a la ciutadania. Una consulta entesa com quelcom que va més enllà d’una votació concreta. Una manera d’entendre la democràcia i la vida en comú. Com una aposta de radicalisme democràtic que la societat d’avui exigeix.

El PSC te vocació de partit gran i representatiu dels anhels d’una majoria social. En uneix el socialisme, els seus valors, el fil conductor del fundadors (som socialistes i catalanistes pels mateixos motius com deia Joan Reventós) i dels joves i no ens poden separar ara per incapacitat d'integrar les diferències.

Des d’aquesta fortalesa i convicció volem compartir amb la resta de partits i la societat que defensa el dret a decidir des de l'acord i l'entesa, més enllà de tacticisme i ultimàtiums de curta volada. El moment requereix de consensos i generositat.

Constatem que les manifestacions multitudinàries i cíviques celebrades a les dues darreres Diades, van mostrar clarament un malestar creixent pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya que ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut votat pels catalans l’any 2006 i que s’ha vist agreujat per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.

Constatem que l’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creixent malestar, ha emprès una ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries, en vulnerar les competències de la Generalitat de Catalunya, dels Ens Locals i els drets de la ciutadania.

Manifestem, en conseqüència, que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu.

Per això proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències existents en l’economia globalitzada.

Manifestem el nostre convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada i legal a través d’un referèndum en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.

I efectivament, ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que la ciutadania de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat.

En base a aquests principis, el PSC forma part del consens majoritari del Parlament de Catalunya de suport al procés democràtic per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir, com ha quedat reflectit en diverses resolucions al Parlament de Catalunya.

Cal diàleg constant i franc entre el Govern de la Generalitat i Estat per trobar punts d'encontre, com el cas del Regne Unit-Escòcia i Canadà-Quebec. I cal acord a Catalunya entre les diferents forces polítiques i socials que defensem el dret a decidir.

Convençuts d’aquesta necessitat, el PSC forma part de la Comissió Parlamentària que està treballant per construir de comú acord entre les diferents forces polítiques un camí compartit en el procés que viu el nostre País.

El PSC té aquesta voluntat d’entesa i abocarà tota la seva energia i generositat per fer-ho possible:

·   El PSC defensa la celebració d'una consulta legal i acordada, i rebutja les iniciatives unilaterals. Per això vàrem donar suport al "document Rigol" elaborat conjuntament amb les organitzacions participants del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

·   El PSC donarà suport a tota iniciativa que sigui negociada i acordada amb les institucions de l'Estat.

·   Considerem fonamental que la Comissió d'Estudi sobre el Dret a Decidir segueixi treballant i sotmeti al ple del Parlament les seves conclusions.

·   El PSC proposarà als grups parlamentaris que formen part de la Comissió pel Dret a Decidir l'aprovació d'una resolució per instar que en la propera comissió bilaterat Generalitat-Estat reclami -a través de l'article 150.2 de la Constitució- la delegació o transferència de les competències per habilitar un referèndum. Això permetrà acompanyar, des d'una majoria parlamentària, el president Mas i al govern de la Generalitat a negociar amb el president Rajoy i el govern de l'Estat.

. El PSC participarà activament en la recerca d'un ampli acord de les forces polítiques i socials a favor d’una consulta legal i acordada i que explori totes les vies legals d’acord.