22 de gener de 2010

Paraules quotidianes

No m'amagareu que us incomoda quan sentiu a parlar de la diferència entre eficàcia i eficiència. Acostumen a ser paraules que es fan servir amb freqüència però no tenim clar el seu signifcat. Arrel de l'examen que acabo de fer i després d'una magistral explicació i documentació elaborada pel professor l'Alvaro Melero m'ha quedat clar que:

EFICIÈNCIA respon a l'àmbit intern. Per tant, parlem d'ORGANITZACIÓ EFICIENT.

EFICÀCIA respon a l'àmbit extern. Per tant, parlem de CAMÍ O ELECCIÓ EFICAÇ.

I la diferència entre Rendibilitat i Competitivitat? Curiosament segueix el mateix esquema de raonament:

RENTABILITAT respon a l'àmbit intern. Per tant, una organització eficient tendeix a ser RENTABLE.

COMPETIVITAT respon a l'àmbit extern. Per tant, una organització eficaç tendeix a ser COMPETITIVA.

I la productivitat? Doncs la cosa es està relacionada amb els recursos emprats i el resultat. Per tant, tindrà en compte la rentabilitat i la competitivitat.

Apa, bon cap de setmana!