28 de gener de 2010

Formació i creixement de dirigents laics i progressistes

Portem un temps fent debats sobre el model de formació i creixement d'activistes, treballadors, dirigents i formadors al Moviment Laic i Progressista. Estem a punt d'encentar una nova etapa a l'Escola Lliure El Sol. Les estratègies que s'estan posant sobre la latua van dirigides a resoldres alguns dèficits importants en l'esquema de formació. La proposta es pot concretar, al meu entendre en les següents deu idees:

1: La necessitat d'afrontar decididament la protecció de la formació interna d'activistes davant la creixent demanda del mercat de professionals formats en l'educació en el temps lliure en la recerca d'una sortida laboral; de manera que es millora la qualitat de la formació actual

2. La voluntat de superar el marc de la formació en l'àmbit infantil i juvenil, per tal formular una proposta global de creixement de totes les persones que s'impliquen a les entitats de l'MLP, així com facilitar una oportunitat amb un marc incomparable a tots aquells activistes i dirigents d'altres organitzacions de l'espai laic

3. La certesa que ha de tenir una clara vocació de lideratge polític amb capacitat d'incidir en els processos socials amb l'objectiu d'estendre l'ideari laic i progressista al conjunt de la societat catalana mitjançant una politica formativa sòlida que permeti articular els diferents programes, projectes i reflexions. L'aposta per una discussió al voltant de les polítiques públiques de benestar i les respostes que donen a l'aparició de noves necessitats socials. La situació social, econòmica i institucional ha originat una multiplicitat d'accions programàtiques, competencials i legislatives que demanen una intervenció immediata de persones formades en tots els nivells

4. La intuïció que cal promoure els valors democràtics de l'associacionisme i del cooperativisme laic com a estratègies generadores de ciutadania i economia, i que cal posar les dues iniciatives d'organització com a dues cares d'una mateixa moneda

5. La necessitat d'adaptar-se a un sistema de gestió per competències, com a base de la gestió integradora del creixement dels participants amb l'objectiu d'implantar i aconseguir: avaluació del creixement, formació orientada a la millora dels gaps competencials, l'ampliació del compromís basada en l'adquisició progressiva de més cotes de responsabilitat

6. La intenció de generar processos d'acompanyament per als participants en totes les fases dels programes. Per tant, el concepte de creixement supera la idea clàssica de formació, esdevenint aquest com a un instrument del primer. El creixement dels participants ha de ser una de les claus de diferenciació de la proposta formativa de l'Escola Lliure El Sol

7. L'aposta decidida per les noves tecnologies de la informació. La creació del Campus laic ha d'aconseguir un efecte multiplicador en tots els àmbits d'actuació, però sobretot ha de millorar considerablement la qualitat de l'acció formativa i el creixement dels participants, formadors i tutors

8. La necessitat d'integrar i d'aprofitar la funció de laboratoris d'idees de la Fundació Ferrer i Guàrdia i de la Fundació Terra a partir de la transmissió dels continguts que s'elaboren de manera que reforci, sobretot, la solidesa de la formació de formadors

9. La idea de ser una plataforma viva i dinàmica de tot el conjunt d'iniciatives formatives que existeixen a l'MLP. Vol esdevenir un espai d'intercanvi de bones pràctiques entre accions que es realitzen a les entitats. I sobretot, potenciant el caràcter federal, a través d'un sistema de governança del Pla, en el que es potencia la coresponsabilitat entre l'entitat membre promotora de formació i l'Escola Lliure El Sol. Per això, és fonamental la implicació i participació de les entitats en totes les etapes del procés (disseny, realització i avaluació)

10. La integració de la participació en els espais de les entitats membres en els processos de formació, de manera que un reforci l'altre i tots dos reforcin la idea de creixement del participant; amb l'objectiu de reforçar també el caràcter federal de l'MLP


En definitiva, assemblar-nos molt més al model de formació de l'escoltsime, de les joves cambres, dels sindicats o dels partits polítics. I reorientar l'escola d'educació en el lleure, de la que ja havíem fugit des dels inicis, per convertir-nos en una escola de formació política.