13 de març de 2010

Acció social i laïcitat... i moviment laic i progressista

El Moviment Laic i Progressista és una organització en construcció permanent, i ha demostrat al llarg dels anys que ha afrontat els debats en funció de les progressives possibilitats d'ampliació i de creixement. Els propis pioners reconeixen que la realitat actual no l'havien imaginat pas l'any 1992 quan l'acord entre la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans donava peu a la creació de l'Escola Lliure El Sol.

Pensàvem a finals del 2009 que l'entrada de l'MLP al Camp de Tarragona permetria bàsicament la introducció de la dimensió territorial en el debat, però la realitat és que sense buscar-ho, també ha obert el debat de la relació de l'MLP amb algunes entitats referents i reconegudes de l'acció social als barris més desfavorits.

La Fundació Casal l'Amic de Tarragona, Casal dels Infants (abans del Raval, ara per l'Acció socials als Barris) o la Fundació Marianao, són organitzacions d'acció social amb les que de forma intermitent o per qüestions puntuals, l'MLP ha mantingut relació. Probablement, sense dir-ho, existeix admiració mutua pel nivell de compromís social. Sense anar més lluny, Casal dels Infants ja fa anys que té com a referent de formació a l'Escola Lliure El Sol, i l'Enric Canet va participar d'un dinar del CAL fa ja un parell d'anys. A més, el 2007 es va fer un intercanvi de visites amb la Fundació Marianao de la mà del Xavier Padròs. I ara, la Fundació Casal l'Amic està a punt de signar un conveni per al desenvolupament de la formació a Tarragona.

És possible un debat amb entitats d'acció social si existeix ENTORN sccl? Com encaixa l'acció social des de macro-fundacions territorials amb la separació d'associacionisme i serveis que promou i defensa apassionadament l'MLP? En el cas que existís una realitat federal d'acció social, ENTORN sccl podria veure amenaçat el seu projecte cooperatiu? O potser podria passar a tenir un caràcter subsidiari com fa per exemple amb la gestió de casals de joves respecte a Casals de Joves de Catalunya? Per una altra banda, com s'entoma el model de voluntariat d'aquests tipus d'organitzacions? Hi ha matissos entre el voluntariat al Casal l'Amic i el voluntariat olímpic? Ens veiem forts per recuperar el concepte de voluntariat?

Aquestes són preguntes obertes que poden ser debatutes en un seminari de treball conjunt. És una oportunitat de l'esquerra social per afrontar debats tan rellevants com és el cas de la família, la proximitat o el barri, que sovint l'esquera política ha estat capaç de resoldre.

Properament a l'Escola Lliure El Sol...