21 de març de 2010

Temps per a participar

Fa uns mesos feia la reflexió sobre quins són els principals criteris que comencen a tenir els departaments de recursos humans a l'hora d'escollir els nous actius. Es basava en tres aspectes: els coneixements i la capacitat d'obtenir informació i recursos, el comportament ètic -ment oberta- i la capacitat de viure -creixement cultural i social fora de la feina- i la prospectiva -capacitat de llegir el futur i preveure escenaris-.

Per tant, tenir dirigents associatius i persones implicades socialment a mig termini genera un valor per a l'empresa. El repte de l'organització és pactar que el treballador tingui un horari flexible que li permeti assumir les responsabilitats amb plenes garanties: una reunió a l'Ajuntament, una roda de premsa o la participació en un esdeveniment internacional són activitats que acostumen a trepitjar-se amb horaris de feina.

Els programes de formació, avançats en els casos d'algunes empreses, haurien d'incorporar plans de conciliació de la vida laboral i vida associativa, com a part del creixement del treballador. Sense caure en la institucionalització de la participació i res que es pretengués assemblar-se a un servei civil, caldria promoure el pacte entre empresa i treballador en aquest sentit. Les vivències que genera la participació social alimenten la felicitat personal i la sensació d'autorealització, que a mig termini, una repercussió evident en la productivitat.

El repte tant del Consell d'Associacions de Barcelona com de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és establir un diàleg amb els agents socials fomentar, afavorir i recolzar la participació del treballadors a la vida associativa, i que aquests elements es tinguin en compte en els convenis col·lectius i en els programes de conciliació. De retruc, la principal beneficiada serà la democràcia del país.

Propostes:

1. Signatura d'un acord marc de compromís entre moviment associatiu i organitzacions patronals i sindicals per a l'impuls de clàusules que permetin la participació associativa
2. Prorització de subvencions a empreses que faciliten l'enfortiment del teixit associatiu amb mesures de flexibilització horària
3. Fer visible les aportacions socials i culturals dels treballadors que són activistes socials en els espais de comunicació interna de l'empresa
4. Impulsar iniciatives per donar a conèixer els diferents col·lectius i associacions de l'entorn més proper obrint els centres de treball a les entitats. Organitzant fires d'entitats per exemple
5. Fer una exploració a Europa les experiències de conciliació i participació, així com de relació entre empresa i entorn