28 d’octubre de 2010

MALESTAR PEL TRACTE PRIVILEGIAT A LA VISITA DEL Sr. RATZINGER

La Lliga per la Laïcitat vol manifestar la seva disconformitat amb el tractament que les diferents institucions públiques atorguen a la visita que el Sr. Ratzinger farà a Barcelona per consagrar la Sagrada Família.

Malgrat que es tracta de la visita d’un líder espiritual per tal de realitzar actes litúrgics i de relació estrictament circumscrita amb els fidels i representants de la seva confessió, diverses institucions públiques (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i l’Estat espanyol), es dobleguen davant del poder que encara avui continua gaudint l’església catòlica i li atorguen un caràcter de visita institucional de cap d’estat.

És per això que la Lliga per la Laïcitat inicia una campanya per denunciar aquesta situació, i posar en marxa una sèrie d’accions informatives i de denúncia:

* Denunciant la vulneració de la separació entre estat i confessions religioses.
* Denunciant l’aportació econòmica a més de l’estalvi tributari que diverses institucions públiques facilitaran a la Conferència Episcopal i els seus col·laboradors.
* Denunciant la cobertura mediàtica dels mitjans de comunicació públics.
* Demanant als càrrecs institucionals que no assisteixin als actes litúrgics en tant que representants institucionals.
* Denunciant la intromissió política de l’església.
* Donant suport a la campanya “jo no t’espero”.
* Facilitant recursos a organitzacions que vulguin manifestar la seva disconformitat amb aquesta situació.