9 de febrer de 2011

Control de l'obra de Govern. Col·laboració de Dani Gimeno "L'administració vista per dins"

Sense dramatitzar gaire sobre l’assumpte, la progressiva dependència dels mitjans de comunicació respecte poderosos grups empresarials amb una “línia editorial” fixada, fa difícil que un ciutadà sàpiga, sense entrar en valoracions subjectives, si un determinat govern ha complert el seu programa o les seves promeses electorals al llarg del seu mandat.

A casa nostra, la norma diu que un Govern X, després d’una legislatura al poder, haura fet Y pels mitjans de comunicació que li són políticament afins i haurà fet Z pels mitjans de comunicació que pertanyen a grups de comunicació afins a la competència política. Per tant, el ciutadà tindrà una percepció diferent en funció de quins mitjans de comunicació consumeixi...

El rotllo introductori serveix únicament per compartir amb vosaltres una descoberta que em va encantar... el diari britànic “The Guardian” té, a la seva pàgina web, un programa interactiu que et permet comprovar l’estat de compliment de les “promeses” electorals del govern conservador-liberal que va guanyar les últimes eleccions (“The Guardian coalition pledge tracker).

No només et permet saber què s’ha complert i que no sinó que et permet filtrar els compromisos electorals per àmbits d’actuació, per qui va prendre el compromís (el partit conservador, el partit liberal, tots dos o cap dels dos), per grau de dificultat que suposa el compliment del compromís i, finalment, per l’estat de compliment del compromís (fet, a l’espera, en procés, en problemes...).

Chapeau pel “The Guardian”! Us imagineu s’hi ho tinguéssim aquí?