19 d’octubre de 2011

Pacte per a la Laïcitat? Sí, Pla de valors? També

Ahir el Presídium del Moviment Laic i Progressista va decidir posar-se mans a l'obra per impulsar el Congrés de Lliurepensament a partir de febrer de 2012 i que conclourà el 12 i 13 d'octubre de 2013. Entre els objectius que es plantejarà aquest procés està la idea d'actualitzar el concepte de lliurepensament i situar-lo com a element renovador en la cultura política de la societat catalana; provocar un espai de trobada pluridisciplinar on hi trobin espai la filosofia, les ciències de la natura i les ciències de l'home per establir un debat ètic; enriquir el debat intern de l'MLP, la seva cultura i la seva identitat i eixamplar la base social laica i progressista.

Ara bé, aquest procés no es pot quedar al marge d'altres iniciatives com és el cas del Pla de valors del Govern de la Generalitat de Catalunya que ha plantejat el Conseller Josep-Lluís Cleries recentment. En paraules del conseller: "
Volem proposar un pla per reforçar els grans valors universals, que volem que siguin uns valors bàsics; la societat es va individualitzant i perdem de vista els valors que hi donen consistència".

Al meu entendre, un pla de valors que fomenti la ciutadania activa i que contribueixi de forma valenta a plantejar una arquitectura sòlida de convivència basada en la laïcitat, en la tolerància i en el pluralisme i que promogui l'associacionisme i el compromís cívic serà una iniciativa benvigunda i aplaudida per a la Catalunya lliurepensadora. Ja ho vam dir nosaltres això a l'hora de plantejar un Pacte Nacional per a la Laïcitat el 2010. El pla de valors impulsat pel Govern ha de crear l'esquelet, anar més enllà serà complicar-se la vida i dificultat una idea liberal-progressista de país.