28 d’abril de 2013

El futur del tercer sector. A propòsit de les “retallades” i els “ajustos”


El canvi de paradigma és a la vista per al tercer sector: La reducció cavalcant de presència del sector públic està fent que hi hagi menys finançament per a les polítiques socials. Per tant, hi ha menys recursos financers públics en un moment amb més necessitats socials. Creixen les dificultats per mantenir el nivell d’activitat de les entitats per manca de finançament i per cobrir la nova demanda de serveis a les persones. Hi ha dificultat per moltes entitats per obtenir finançament alternatiu als recursos procedents del sector públic i a l’oferta de productes bancaris tradicionals. A més, això ens porta a un problema greu: apareix un cost de finançament aliè per mantenir l’activitat i per emprendre nous projectes.

El debat ja és en els ambients associatius: ¿Ens empeny la conjuntura cap a un model anglosaxó de finançament per a l’associacionisme i el tercer sector? El sector es debat entre la rebel·lió a la granja o mirar cap a un altre costat i apostar per una anticipació que ens condueixi cap a un canvi de model progressiu i calmat.  Cal mantenir la rebel·lió per a les retallades ideològiques i cal ser conscients que faran falta ajustos i que aquests han de tenir repercussió també sobre les partides de subvencions i ajuts.

Partits i organitzacions hem de poder dialogar sobre aquesta qüestió i establir una agenda comuna. El sector ha de ser capaç de plantejar una estratègia per a la transformació del sector: fórmules com la capitalització, l’ús de la banca ètica i fórmules compartides alternatives i innovadores de finançament (“títols participatius”, “taula de diner” o “mercat de deute social”). Els partits han de ser capaços de conèixer amb profunditat el paper que juguen les entitats en la cohesió social, de manera que la transformació del model sigui acompanyada amb mesures que ajudin a la millora de la qualitat de les garanties, mesures d’incentiu fiscal, de simplificació burocràtica, o de l’escurçament de l’endarreriment dels pagaments. 

Publicat el 25 d'abril de 2013 a Economia i Progrés, Pensament econòmic per a l'acció política.