29 d’abril de 2013

Discurs de comiat a la presidència de l'Escola Lliure El Sol

Avui tanco una etapa al capdavant de l’Escola Lliure El Sol i marxo convençut d’haver fet un bon servei per contribuir a la seva necessària transformació. Tot comença l’any 2010 quan vam presentar a la Trobada general MLP de Lleida la proposta de Pla de formació per al període 2011-2013. Ara, tres anys després, aquella primera planificació arriba al seu punt i seguit. Al llarg d’aquest temps hem posat en marxa a diferents velocitats el Programa Marta Mata, el Programa Teresa Claramunt, el Programa Salas Anton i el Programa Anselm Clavé. Hem creat una estructura pedagògica que exerceix un rol de dinamització de les diferents peces. Més enllà del Pla de formació, hem celebrat els 20 anys de l’Escola i hem donat peu a una nova etapa a la seu de Rosa Sensat. Lluny queda doncs, quan les entitats de base associativa es preguntaven la utilitat de l’Escola.

Estic molt content de deixar les mans a Núria Bolet per tres motius: en primer lloc, perquè és una dona i les organitzacions de l’MLP i el seu Presídium està mancat de veus femenines. Serà la cinquena presidenta, la primera dona. En segon lloc, perquè procedeix del Gran Penedès, terra compromesa històricament amb la renovació pedagògica. Ella mateixa és mestra i participa al patronat de la Fundació Àngels Garriga de Mata a Saifores. En tercer lloc, perquè és membre de la junta de la Societat Cultural la Munienca. Fa falta de forma urgent empeltar l’associacionisme cultural en aquesta nova etapa del Pla de formació.

A ella li he deixat algunes reflexions en forma de recomanacions i orientacions per a l’elaboració del III Pla estratègic de l’Escola per al període 2014-2016:

1.     NOU ROL AL MOVIMENT D’EDUCACIÓ POPULAR: L’impuls del moviment dóna peu a l’agregació de múltiples realitats que avui treballen per la formació. L’Escola perd centralitat però té una oportunitat per guanyar capacitat de coordinació i un lideratge molt més ampli. Caldrà veure com ha de funcionar la coordinació d’escoles i àrees de formació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, l’Escola Traç de l’Associació Diomira, l’Escola Batibull de Girona i el Centre d’Estudis de l’Esplai de Mallorca. I no oblidar sumar a aquesta estratègia l’Aula del Vallès.

2.     MILLOR PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ INTERNA: Consolidar la participació activista i voluntària en l’estructura pedagògica de manera que funcioni el triangle: Patronat (estructura política), Comissió pedagògica (amb els programes, els departaments i els equips) i Equip tècnic. Cal seguir dedicant esforços a treballar la comunicació interna entre aquests nivells per generar confiança. La web i el campus han de ser eines ja en marxa que permetin començar el nou trienni amb més optimisme

3.     EXISTÈNCIA D’UNA ESTRATÈGIA COMERCIAL: Les coses no estan fàcils en el sector i per això em preocupa la sostenibilitat del projecte si no hi ha un estratègia comercial més acurada. Hem de fugir de la tàctica i cal que es plantegi una estratègia a mig termini. Vull agrair als diàlegs amb el Benet Cases i la Clara Puigventós que em van orientar al principi sobre com calia fer transformar l’estratègia

4.     UN EQUIP ORIENTAT A RESULTATS: Malgrat els avenços en aquest trienni, cal seguir fent els esforços per tal que l’Equip tècnic tingui una vocació de servei a l’estratègia general. Caldrà transformar la seva vinculació al Pla triennal fent-los més partícips del seguiment i de l’avaluació. Hem de ser responsables amb els diners públics i cal que

Gràcies a l’Equip tècnic, especialment al Raimon Goberna i al Lluís Coromines, gràcies als membres del Patronat, i sobretot a la trentena de persones que estan compromeses als equips, als departaments i als programes i als 200 professors que fan realitat els cursos.