24 de juliol de 2015

Intervenció al Ple del Parlament de Catalunya en l'aprovació de l'Informe Final de la Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sumar-me a tots els agraïments fets per la Presidenta de la Comissió d’Estudi, la Sra. Agnès Russiñol. Agrair també als diputats i les diputades de la Comissió d’Estudi haver sol·licitar a la Mesa la possibilitat que ens donéssiu la paraula.

El President Mas admetia el passat 20 de juliol a la presentació del Consell Assessor per a la Reforma Horària, nou òrgan del Govern, que el seu naixement es devia a l’empenta i l’impuls de la iniciativa ciutadana. Una iniciativa que compta amb persones expertes amb més de 20 anys d’experiència en els àmbits de recerca i política pública vinculada a la matèria que ens ocupa, amb una caràcter transversal.

És cert que en el darrer any i mig hem treballat molt i hem provocat l’impuls de fonamentació i de sensibilització. Però el que és rellevant és que hem situat la Reforma Horària en l’actual complexa agenda política. Avui fem un pas més, importantíssim, presentem l’Informe Final de la Comissió d’Estudi, que se suma a l’Informe del CTESC i el Dictamen del CADS. Tots tres documents constitueixen els pilars en el que fonamentarem la Reforma el 2016. Destacar que ja hem arribat fins on ho va fer el Congrés. I per tant, ara comença un nou camí mai explorat i mai recorregut.

Han estat 8 mesos de treball operatiu a partir de 5 blocs que responen als 5 acceleradors que vam dissenyar inicialment:
-       - Treball
-       - Educació
-       - Administració
-       - Comerç/Consum
-       - Cultura/Oci

Han comparegut gran part dels actors que han de possible aquesta reforma. A ells agrair el seu to pedagògic i principalment constructiu. Partim amb un gran avantatge, que per altra banda, és del tot rellevant: tothom comparteix l’anàlisi i el resultat del que perseguim. I li correspon a la política ser el canal que faci possible unir el punt de partida amb la fita final d’aquesta proposta.

Som conscients que l’empresa és molt difícil però no ens arronsarem, justament per la convicció que ho fem per cercar una millor qualitat de vida. Tenim tres eines meravelloses per provocar aquest i qualsevol altre canvi:
-       - la legislació, (tenint en compte que no podem regular l’hora de dinar, de sopar o les hores de son)
-       - caldrà molta concertació (pacte de pactes)

-       - la política de govern (promoció, sensibilització, seducció, incentivació a qui ho faci bé).

Combinem aquestes tres vies i contribuïm a l’acceleració que ens permeti el canvi que anhelem. Un canvi que se situa en cercar més equitat –considerant el temps com a un factor de benestar- a partir de permetre que la ciutadania disposi de més temps de lliure disposició. Hem superat el discurs de la conciliació i la racionalització per concebre la Reforma Horària com a una iniciativa a favor de:
-       la salut pública,
-       - de la democràcia,
-       - de la cohesió,
-       - de l’equitat,
-       - de l’èxit escolar,
-       - de la prevenció i la seguretat en el treball,
-       - de la sostenibilitat,
-       - de l’equilibri demogràfic,
en definitiva de la humanització del temps de vida quotidiana.

Gràcies presidenta i gràcies als grups parlamentaris.