10 de gener de 2011

Canvis. Col·laboració de Dani Gimeno "L'administració vista per dins"

Per primera vegada (això sí és un canvi) el partit que ha aconseguit un major recolzament popular no ha promès més serveis, més ajudes, més estructures, més pressupost... ha estat ben bé a l’inrevés. Avui, el que vol escoltar la ciutadania són paraules com “contenció”, “reducció”, “aprimament”, “racionalització”, “supressió”...

Un dels mals de l’administració és que cal un canvi de fons en les regles del joc de la funció pública que regula l’accés i les condicions laborals dels empleats públics que, a dia d’avui semblen difícils de tirar endavant. Com en moltes altres qüestions, els canvis estructurals no cassen amb els períodes electorals –un Govern que té quatre anys per tirar endavant polítiques públiques amb el seu segell programàtic no pot fer front a assumptes que requereixen una perspectiva a molt llarg termini-.

Sigui com sigui, amb l’objectiu de rebaixar la pressió social –sovint amb lleugers tints demagògics (algú coneix algun lloc de treball a l’àmbit privat que requereixi un any o dos d’estudi per encarar una entrevista de feina?)- en contra de les condicions laborals dels empleats públics, cal encarar una reforma que, sense afectar a aspectes fonamentals (ningú dubta que l’administració s’ha de dotar de personal tècnic que perduri en el temps per sobre dels lideratges polítics) actualitzi, modernitzi i flexibilitzi les carreres professionals dels treballadors de l’administració.

Acompliment professional (amb afectacions variables a les nòmines), direcció per objectius (premiant la consecució de fites), anàlisi de competències (assignant el millor perfil a cadascun dels llocs de treball), règim sancionador efectiu (sabíeu que a dia d’avui sí és possible perdre la condició de funcionari si comets determinades infraccions de caràcter greu??), àmbits funcionals... són eines que han de permetre a l’administració donar un pas endavant per deixar enrere clixés i tòpics que fereixen i afebleixen el col·lectiu públic.

L’actual situació econòmica pronostica que venen temps de canvis. Veurem si la inevitable(?) supressió de serveis socials públics venen acompanyats dels canvis transversals, de fons i estratègics que necessita l’administració.

Diu la dita (suposo que inventada per especímens tals com els brokers de, posem pel cas, l’agència de qualificació del deute Moody’s) que en temps de crisi és quan apareixen les oportunitats. Esperem que sigui la oportunitat que necessita l’administració...


Dani Gimeno, des de la secció d'aquest bloc "L'administració vista per dins"