31 de gener de 2011

La OJE i la transició mal acabada

El dissabte de camí cap a La Molina a la neverending train line, ens vam trobar a un grup de la OJE, Organización Juvenil Española. I és ben curiós perque després de 25 anys voltant d'excursió per Catalunya mai havia tingut l'oportunitat de coincidir amb ells. La OJE va néixer fa 50 anys a l'empar del franquisme i sota el nom Frente de Juventudes, és a dir Falange Tradicionalista i de las JONS. És a dir, les joventuts del Movimiento Nacional. Posteriorment va canviar de nom per passar a ser el que pocs coneixem ara com a OJE.

Tindria algunes preguntes a fer als dirigents d'aquesta organització: 1) Com s'explica als infants que es fa servir el mètode escolta sense ser-hi? 2) Com es pot dissociar història i educació? 3) Quin relat fan els educadors als infants sobre el seu origen i creixement en el franquisme? 4) Com és possible que no facin servir el català en les seves activitats educatives a Catalunya si no estan adscrits a cap ideologia política o religiosa?

En definitiva, què és la OJE en l'actualitat? Anacronisme i supervivència? Al meu entendre, una bona mostra d'una transició mal acabada. S'imaginen que hi hagués una organització que recollís actualment el llegat de la Hitlerjugend? O dit d'una altra manera, algú creu que sobreviurà el Movimiento de Pioneros quan Cuba es democratitzi?