6 de juny de 2012

Trobada general de #lacatalunyalliurepensadora100 representants de sindicats, plataformes i associacions responen a la convocatòria de Crida a la Catalunya lliurepensadora, proposta que presenta
el Moviment Laic i Progressista per articular les bases lliurepensadores del país


El passat 12 de febrer es va presentar la Crida a la Catalunya lliurepensadora amb la intenció de generar un espai de diàleg de sectors acadèmics, científics, filosòfics i associatius compromesos amb el progrés humà per compartir coneixements, explorar els reptes de futur i oferir respostes als desafiaments que té plantejats la societat. L'MLP vol que aquesta Crida esdevingui una convocatòria oberta a la societat catalana per endegar un innovador procés de diàleg i compromís al voltant d'aquelles idees i accions que permetin situar el lliurepensament com a referent per a articular l'espai social i l'hegemonia cultural de les idees transformadores. Santiago Castellà, president de l'MLP, va anunciar que és “una proposta per repensar i revisitar les idees, les formes d'organització i les dinàmiques de treball marcant com a horitzó de futur la construcció de la Catalunya lliurepensadora”.

La Trobada general MLP és l'espai reservat a dirigents i activistes per observar de forma crítica la realitat social i construir consensos de futur. Enguany, la Trobada se centrarà en la Crida a la Catalunya Lliurepensadora per confluir amb entitats i persones compromeses amb la transformació social i el progrés humà. La intenció és aprendre, debatre i comparar. Sumar esforços i compartir objectius. Anar més enllà de la nostra realitat d'avui i projectar la coordinadora cap a la construcció del futur. Comptarà amb cinc grups: Acció social i comunitària, educació, laïcitat política, igualtat i pensament.

Els principals objectius són tres: impulsar un nou moviment de ciutadania activa al voltant de la Crida a la Catalunya Lliurepensadora, identificar alguns dels eixos de debat i els actors que poden contribuir a la Crida i eixamplar les bases socials del que avui és el Moviment Laic i Progressista

La trobada comptarà amb la participació d'un centenar de dirigents d'associacions i plataformes i la intervenció incial d'Irene Balaguer, Rosa Sensat; Armand de Fluvià, Casal Lambda i Ignasi Llorente, expert en TIC i escriptor. Una sessió final permetrà a Marcel Prunera, consultor; David Miró, periodista; Anton Layunta, publicista, parlar de la identitat que ha tenir aquest nou espai que vertebrarà la Catalunya Lliurepensadora.