3 de juny de 2012

Carnet d'apòstata

Des de fa anys a la nostra societat moltes persones intenten, infructuosament, que els sigui reconegut el seu desig d’abandonar la fe catòlica en la que van ser inclosos, sense el seu consentiment, és a dir apostatar, i a que els sigui reconegut per l’Església. Malauradament els diferents bisbats han posat totes les dificultats possibles per evitar el que constitueix un dret humà fonamental: la llibertat de consciència. Ateus de Catalunya conscients de la demanda social del reconeixement del dret a l’apostasia i compromesos amb la llibertat de consciència, han decidit proposar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que, després de prendre una decisió meditada sobre el seu abandonament, puguin disposar d’un document que ho acrediti amb independència de l'escassa voluntat de l’Església, avalats per una justícia que no respon a les necessitats d’una societat aconfessional i que no vol fer-los el reconeixement formal ni documentat. Es pot fer a través del següent formulari: el formulari.


"Apostatar és el rebuig total de la fe cristiana després de rebut el baptisme. A la Bíblia ja existeix aquest terme, en sentit politicoreligiós, i s'aplica a la infidelitat davant del Déu d'Israel. Abandonar la pertinença a l'Església Catòlica, conegut popularment com “esborrar-se del baptisme” o “donar-se de baixa de l'Església”, és un procediment llarg i, actualment, facilitat per les noves tecnologies, encara que no es pot apostatar virtualment, tot i que a la xarxa existeixen mòduls de cancel·lació de dades promoguts per algunes entitats, especialment d'ateus i agnòstics. A l'Estat espanyol, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pot demanar a l'Església Catòlica, si l'apòstata ho ha sol·licitat, que suprimeixi les dades del batejat de tots els registres (llibres parroquials, especialment el de baptisme, confirmació i matrimoni, i la còpia corresponent que els bisbats conserven al seu arxiu diocesà). Tècnicament l'exercici del dret de cancel·lació cal demanar-lo a la parròquia on es rebé el baptisme i a l'arquebisbat corresponent. Habitualment el motiu per a aquesta baixa voluntària de l'Església és el fet d'estar-hi en desacord i, sobretot, no voler ser comptabilitzat com a catòlic en les llistes de nombre de catòlics al món, ja que aquestes es realitzen a partir del cens del baptisme. L'apostasia o renúncia pública a la fe també és present en altres religions com l'islam." Enciclopèdia Catalana.