15 de desembre de 2010

Presentació del video "Què és la laïcitat?"


Aquest video és fruit de la co·laboració altruista de la productora "La fábrica de la tele" amb el Moviment Laic i Progressista. Un bon exemple de col·laboració entre empresa privada i una organització sense afany de lucre. Aquest país necessita d'organitzacions empresarials compromeses amb l'espai social progressista. Sovint no fan falta que sigui amb col·laboració econòmica directa. En temps de crisi cal buscar aportacions creatives.