21 de desembre de 2013

SÈRIE FELICITAT: Economia i felicitat

Les principals variables que fan més feliços els països escandinaus és que es tracta de països rics, democràtics, ben governats i que ofereixen un ampli ventall de possibilitats i de llibertats. A l'altra banda se situen els països africans. La geografia de la felicitat (Weimer) situa els països nòrdics al capdavant i els països africans al fons de la taula, deixant els llatins al mig. Curiosament, en aquests països, on tenen horaris més racionals alhora gaudeixen d'un índex d'igualtat més alt en la seva societat entre homes i dones. I, precisament això contribueix a que tingui l'índex d'efectivitat més alt de tots els països occidentals. Per tant, no només cal tenir en compte la cohesió social sinó també la productivitat i eficiència empresarial i social (Berbel).

Els estudis, doncs, demostren que els països que tenen polítiques de llibertat, amb una democràcia estable, són més feliços que aquells que viuen en dictadura. Països on la majoria de la gent té les seves necessitats bàsiques satisfetes (menjar, sostre, educació), són més feliços. "Als Estats Units, la gent és cada volta més feliç perquè hi ha menys èmfasi en les famílies, estan enfocats en l'èxit, a la feina, a aconseguir un ascens, en tenir més diners. Tenen menys temps per passar amb les seves famílies, menys temps per estar amb els amics. En països com Israel, on jo visc, és més important tenir temps de qualitat amb la gent que es vol" (Tal Ben Shahar). 

La Felicitat Nacional Bruta (FNB) o Felicitat Interior Bruta (FIB) és un mesurador que defineix la qualitat de vida en termes més holístics i psicològics que el Producte Intern Brut (PIB). El terme és proposat pel Rei de Bhutan Jigme Singye Wangchuck el 1972 com a resposta a les crítiques de la constant pobresa econòmica del país. Aquest concepte té aplicabilitat a l'economia de Bhutan, la cultura estava basada principalment en el budisme. Mentre que els models econòmics convencionals observen el creixement econòmic com a objectiu principal, el concepte de FNB es basa en la premissa que el veritable desenvolupament de la societat humana es troba en la complementació i reforç mutu del desenvolupament material i espiritual. Els quatre pilars de la FNB són: la promoció del desenvolupament socioeconòmic sostenible i igualitari, la preservació i promoció de valors culturals, la conservació del medi ambient i l'establiment d'un bon govern.