17 de desembre de 2013

SÈRIE FELICITAT: Psicologia i felicitat

La Psicologia positiva és una branca de recent aparició que busca comprendre, a través de la investigació científica, els processos subjacents a les qualitats i emocions positives de l'ésser humà, durant tant de temps ignorades. L'objecte d'aquest interès és aportar nous coneixements sobre la psique humana no només per ajudar a resoldre els problemes de salut mental que pateixen els individus, sinó també per assolir millor qualitat de vida i benestar, tot això sense apartar mai de la més rigorosa metodologia científica pròpia de tota ciència de la salut. En aquesta línia s'han realitzat quantiosos dades obtingudes empíricament sobre la felicitat. Peterson (2006) proposa tres grups de variables d'acord a quant es correlacionen amb la felicitat. Les variables que tenen una correlació nul·la o molt baixa amb la felicitat inclouen: l'edat de les persones, el seu gènere, el seu nivell educatiu, el tenir fills, el grup ètnic a què pertanyen, la intel·ligència i l'atractiu físic. Peterson (2006) inclou també el nivell d'ingressos com a una cosa que té poca relació amb la felicitat, tot i que altres investigacions plantegen que possiblement influeix més del que es pensava (Diener: 2008). Les variables que han demostrat una correlació moderada amb la felicitat són: el nombre d'amics, l'estar casat (en general les persones casades reporten ser més feliços), l'espiritualitat, la quantitat d'activitats d'oci, la salut física, l'ésser acurat i fer bé les coses, l'extraversió i el poder prendre decisions basades en un mateix més que en pressions o conseqüències externes. Finalment, les variables que es correlacionen més fortament amb la felicitat inclouen: la gratitud, l'optimisme, el tenir feina, la freqüència amb la qual es tenen relacions sexuals, el percentatge del temps que un sent afectes positius, el nivell de felicitat d'un bessó idèntic i l'autoestima (Peterson, 2006).

Seligman proposa, una equació: Felicitat = S + C + V. La lletra S es refereix al "set" genètic, al paquet genètic que hereten les persones dels seus avantpassats. Hi ha persones que des que neixen són més entusiastes, optimistes i en general més feliços. D'altres, en canvi, veuen la vida a través d'un filtre fosc. Els estudis mostren que aquest tret hereditari, a diferència d'altres com l'altura, sí que pot modificar-se. Requereix prendre consciència d'allò i treballar dur, amb la tècnica adequada. La lletra C es refereix a les "circumstàncies" que s'ha d'afrontar en la nostra vida: el nostre nivell econòmic, edat, matrimoni, salut, educació, entre d'altres. Seligman ha fet estudis que demostren que després d'un nivell mínim d'ingressos, no hi ha correlació entre els diners i la felicitat. El matrimoni, en canvi, sí que és una circumstància que fomenta o disminueix la felicitat, segons els últims estudis. Una altra variable de "circumstàncies" és l'entorn en què cada persona li toca viure a la infància. Finalment la lletra V es refereix als factors que estan sobre la "voluntat " dels individus. S'han desenvolupat estudis que confirmen que les persones més felices poden viure més i més sanes i obtenen millors resultats en diferents activitats, tant socials, com a professionals.