21 d’octubre de 2009

Avenç imparable

El Consell Escolar de Catalunya ha aprovat una proposta per canviar el nom de les vancances de Setmana santa i Nadal per "vacances de de primavera" i d"d'hivern". Esdevé un nou pas cap a la plena laïcitat de la societat catalana. I és que el combat de la laïcitat és imparable, fins i tot per a un òrgan que depèn del Departament d'Educació...