26 d’octubre de 2009

Conclusions del Laboratori antiracista 09

Els dies 22, 23 i 24 d'octubre ha tingut lloc el Laboratori Anti-racista 09, una iniciativa de SOS Racisme i Moviment Laic i Progressista. Ha estat un espai d’accióantiracista per joves i entitats de joves. Un espai de participació, d’intercanvi i d’acció centrat en la denúncia del racisme i la xenofòbia i en cercar la millor manera de combatre la seva presència a la nostra societat.

Han estat tres dies d’activitats lúdiques, artístiques i de reflexió que han barrejat formes de cultura popular i tradicional catalana amb noves expressions culturals, artístiques i comunicatives que necessàriament han de servir per treballar i difondre el valor de l’antiracisme.

Un espai dirigit a joves entre 16 i 30 anys i una manera de compartir com perceben o pateixen els joves el racisme a Catalunya i sumar esforços per posicionar-se en contra i combatre’l. Mitjançant la participació activa, ha volgut ser un espai de llibertat i de foment del pensament crític.

Suport de les institucions, especialment de l'Ajuntament de Barcelona, des de les regidories de Joventut, Drets Civils i des del Districte de Gràcia. L'Espai Jove de la Fontona comença a esdevenir un espai immillorable per a la consolidació de projectes associatius referents.

Gràcies als participants d'entitats immigrants, de casals de joves, de centres d'esplais i agrupaments escoltes; així com als dirigents d'Acció Escolta, de Casals de Joves de Catalunya i de SOS Racisme, i com no a la persona que ha fet que el projecte hagi estat possible, la Maria Antònia Montagut, excel·lent gestora del Laboratori 09.

Aquí les conclusions del Laboratori 09:

Posicionament davant la crisi econòmica
En moments de crisi econòmica com l'actual, cal aportar els elements necessaris per tal que la ciutadania identifiqui les causes i els responsables reals dels seus problemes. Només així evitarem que es culpabilitzi a les persones immigrades de la crisi i de les seves conseqüències, i podrem reclamar solucions reals per a tota la ciutadania que pateix la mateixa crisi. Calen discursos i accions alternatives per evitar el foment de tòpics i prejudicis que conformen l'imaginari col·lectiu de part de la ciutadania autòctona vers la població immigrada i que es materialitzen en molts casos en actituds discriminatòries. És imprescindible treballar en contra de la consolidació d'un model de societat vertebrat entorn la idea de “ells i nosaltres” i evitar que la crisi obri la porta als pitjors fantasmes del racisme i la xenofòbia. Igualment, cal treballar per reforçar un model de societat basat en el respecte als drets humans i els principis democràtics d'igualtat de drets, d'oportunitats i de no-discriminació. Si no ho fem així, pagarem amb escreix la factura de la crisi econòmica. Hem de donar a conèixer les injustícies legals i polítiques que fan que avui a Catalunya hi hagi ciutadans de primera, de segona i de tercera, patint desigualtat de drets i d'oportunitats i en molts casos abocats a l'exclusió social.

Posicionament davant l'heterogeneïtat d'orígens de la joventut catalana
Aquest fet implica que cal repensar les polítiques de joventut per tal de donar resposta a les necessitats específiques de cada un d'aquests col·lectius a l'hora que cal incorporar la visió transversal de l'antiracisme a l'hora de fer política; és a dir, tenint en compte la necessitat de vetllar per la no-discriminació d'aquests joves per qüestió d'origen, color de pell, religió, o pel fet de tenir un nom o cognom diferents als de la majoria. Cal vetllar perquè aquests nois i noies no pateixin una desigualtat d'oportunitats derivada de la motxilla del fet migratori, que molts porten encara que sigui heretada d'anteriors generacions. Apostar per una societat antiracista, en aquest cas, vol dir: - Apostar per la convivència: trencant tòpics, denunciant els casos de racisme i creant espais de relació entre joves de diferents orígens - Facilitar els processos de creació de la identitat, vetllant perquè siguin el menys traumàtics possibles per causa del fet migratori. Aquest punt requereix mesures institucionals i socials - Cal limitar els efectes del racisme institucional i l'apartheid jurídic existents - Reconèixer el més aviat possible als joves d'origen immigrat com a ciutadans de ple dret. Per aconseguir-ho hem de fomentar la participació, però no ens podem quedar aquí sinó que cal fer efectiva la igualtat de drets per a aquests joves l'abans possible Només així podrem garantir una societat cohesionada i no dividida com ja passa a altres països europeus on està passant factura el fet que els nois i noies que provenen de la immigració visquin quan no en situacions d'exclusió o de desigualtat d'oportunitats, sense sentir-se reconeguts per l'estat i la societat de les que formen part.

Elements que han sorgit en els diàlegs i en el debat
Volem denunciar la Directiva europea de la vergonya. Rebutjem l'existència de lleis d'estrangeria, ens oposem rotundament al seu enduriment i exigim que es tanquin els Centres d'Internament d'Estrangers. Reclamem l'extensió del dret de vot a totes les persones empadronades i la seva consideració com a ciutadans de ple dret. Denunciem la incoherència de les lleis i polítiques europees, estatals i catalanes que d'una banda aposten per la no discriminació i la integració, i de l'altra retallen drets i consoliden un model d'apartheid jurídic. Ens comprometem a denunciar als responsables polítics que facin un ús oportunista o alarmista de la immigració Volem que els espais d'acollida al sistema educatiu estiguin integrats a les escoles, cal tancar tots els Espais de Benvinguda Escola. L'alumnat ha d'estar distribuit de forma igual a l'escola sostinguda amb fons públics Calen polítiques socials fermes d'expansió de l'estat del benestar, especialment en aquest context de crisi. Només així s'evitaran situacions de pobresa i marginalitat, i la competència pels recursos públics, autèntic brou de cultiu d'actituds xenòfobes. i reforçar l'aposta per l'educació i la formació com a mecanisme bàsic per a garantir la igualtat d'oportunitats. Cal fer una defensa de la laïcitat com a principi de tolerància i d'igualtat en l'accés a l'espai públic Reclamem als mitjans que evitin l'ús de l'esquema dels “ells i nosaltres” i que deixin d'identificar els subjectes de les notícies en funció del seu suposat origen, fomentant tòpics i prejudicis. Reclamem també als mitjans que donin una imatge més positiva i més constructiva de la gent jove, explicant quina és la seva aportació a la societat. Mantenim el compromís d'avançar en la construcció d'un teixit associatiu juvenil representatiu de tots els joves i les joves. Hi ha un teixit associatiu juvenil emergent, format per persones d'origen immigrat i ens comprometem a construir projectes conjunts per sensibilitzar la societat en l'antiracisme i generar cohesió social. En el cas de l'associacionisme educatiu, continuarem treballant per incorporar dirigents d'origen immigrat a les organitzacions. Continuarem treballant des de les nostres entitats més enllà del marc del Laboratori Antiracista i de la mateixa manera, convidem a tots els participants a sumar-se a aquest esforç.