11 de maig de 2011

Barcelona és d'esquerres demana pluralitat informativa

La Plataforma Barcelona és d'esquerres tal com s'ha fet ressò Catalunya Press demana que els grups privats no decideixin el futur dels mitjans de comunicació i de la iniciativa social. A més, reclama que els ajuts institucionals no es concentrin exclusivament en els mitjans privats més poderosos.

La proposta de grups privats de comunicació de tancar mitjans públics i mitjans d’iniciativa social que han plasmat en un document que vàren entregar a la Generalitat. El fet de que uns pocs mitjans privats acaparin els ajuts institucionals especialment de la Generalitat de Catalunya.

La Platafora Barcelona és d'esquerres demana que es valori l’aportació democràtica i de pluralitat que fan els mitjans públics de comunicació i els de mitjans de base veïnals i populars: la COM, Barcelona TV, Catalunya Ràdio i TV3 tinguin una publicitat que els garanteixi seguir creixent i que no entri en contradicció amb el esperit de servei públic que han de tenir.

La Plataforma és d'esquerres creu que s’han de potenciar tots aquests mitjans, així com els d’iniciativa social. I ho creiem perquè les administracions públiques tenen l’obligació de garantir la pluralitat informativa i evitar que la comunicació estigui controlada i/o monopolitzada pels grans grups econòmics. Els mitjans de comunicació publics suposen una aportació imprescindible a la informació de proximitat i també a la defensa de la llengua catalana. Els estudis d’EGM han de comptabilitzar la suma de les emissores municipals per tal de reflexar la seva importància en la informació i el periodisme de proximitat. Els poders públics, Generalitat i Ajuntament, facin pública la seva política de subvencions, ajuts i subscripcions a la premsa, i resta de mitjans, i que la pluralitat, la diversitat, en definitiva, l’esperit democràtic, sigui un valor a tenir en compte, a l’hora d’aplicar-ho.

Això es garanteixi a través del control de la despesa en publicitat i/o propaganda per part del CAC, del CIC o d’altres estaments a crear per aquest propòsit, com per exemple la creació de la figura del “Defensor de la comunicació local”.

La despesa i els llocs de treballs dels mitjans publics demostra que les emissores públiques són els operadors més barats que hi ha al mercat. Si es té en compte fins on poden arribar les seves informacions. Les ràdios locals són un canal idoni i imprescindible per a la dinamització del comerç local i del petit comerç. Les emissores públiques són una garantia contra la precarietat dels llocs de treball, que pateixen, de forma creixent el mitjans de comunicació. Hi ha experiències de creació de consells de control i participació en emissores municipals, que cal estendre a tota la xarxa barcelonina. Amb això es dinamitza la participació i l’auto responsabilitat dels veïns per gestionar els mitjans, bé siguin les emissores com les revistes o les TV.

En resum, la Plataforma Barcelona és d'esquerres considera que: Des de Barcelona es vetlli, per seguir mantenint la tasca feta pels mitjans de comunicació públic i alhora es posi en valor un sistema comunicacional participatiu, obert, transparent, lluny del clientelisme propi del segle XIX, i que es recolzi els grups socials que impulsen la informació veïnal com a element de cohesió social. En aquest procés és bàsic tenir en compte la dinamització de l’aprenentatge i aplicació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) entre la societat urbana barcelonina.

Sumar la comunicació lliure i democràtica a la política municipal de l’ urbanisme, del benestar social, del transport... és garantir que la nostra ciutat, Barcelona, es desenvoluparà pels camins del progrés i la participació.

Algunes valoracions de Barcelona és d’Esquerres respecte a cadascún els mitjans públics:

La COM té una voluntat de servei d'informació de qualitat, proximitat i normalització del català. Formada per 150 emissores en xarxa, amb un periodisme que busca la qualitat, la proximitat i que lluita des de la parla de cada comarca per a la normalització de la llengua catalana. Moltes emissores privades han eliminat la informació local. La coordinació, pel que fa a nivell tècnic, permès tenir i usar com una xarxa d’avisos, en cas d’emergències, imprescindible, com en els casos de Rodalies, de l’apagada, de les ventades o la nevada del 2010. Són emissores que estan fent un gran servei a la cohesió social, amb programes liderats per totes les persones que han vingut a Catalunya pels seus col·lectius, a qui ofereixen entreteniment i serveis.

BTV ha donat mostres de rigor, realisme i ambició. Exercint un gran respecte per la independència i la pluralitat. Cada dia hi ha 4 informatius per copsar el batec de la ciutat. S’ha de continuar amb un model ambiciòs. Des de Barcelona és d’Esquerres creiem que cal potenciar BTV i aprofundir en la definició del seu model. L’Ajuntament ha d’establir un contracte-programa i evitar les reduccions de les despeses de producció.

La Corporació Catalana de mitjans audiovisuals sí ha tingut sempre una gran consideració, i s’ha valorat el que ha suposat per a la construcció de “relat de país”. Però estem davant d’una ofensiva per aprimar la seva estructura en benefici de grups privats. De moment, s’han deixat d’ingressar 2 millions d’euros en publicitat a Catalunya Ràdio i, hi ha pressions per a reduir la seva possibilitat de finançament publicitari.

En un procés ara en marxa, es proposa reduir el sou un 5% al seu personal treballador i aprimar la seva estructura. Vendre edificis, reduir i tancar delegacions i concentrar l’activitat a Sant Joan d’Espí i reduir les aportacions del govern a no més de 300 milions d’euros anuals. Barcelona és d'esquerres està en contra que sigui el personal productiu qui en resulti perjudicat. Que les aprimades comencin per l’estructura político-administrativa. Que la producció pròpia i la informació a peu de carrer, no en resultin perjudicades. En definitiva, que es respecti i no es renunciï a un model públic fort i independent.

Els mitjans d’iniciativa social són els mitjans de barri i de districtes: Els poders públics han de donar un suport regular i permanent als petits mitjans de premsa, ràdio i televisió local tant convencional com digitals de barris perquè son font de pluralitat, independència i riquesa informativa. És en aquest sentit, que s’ha de reconèixer i donar suport al gran paper de cohesió social i de participació que fans aquests mitjans. Experiències com L’Independent o Graciamón.TV, i tants i tants petits mitjans de comunicació a cadascun dels 73 barris de la ciutat de Barcelona o als 10 districtes són una riquesa imprescindible per una capital amb una xarxa social molt rica.