11 de maig de 2011

Cap al reconeixement de la figura jurídica de l'empresa social

El Moviment Laic i Progressista tradicionalment ha apostat per les dues formes d'associacionisme: el cívic i l'empresarial, és a dir, per les associacions i les cooperatives. Ara bé, cada cop hi ha la necessitat d'encabir el organitzacions d'acció social que es veuen superades per la figura d'associació i que tampoc tenen cabuda en el cooperativisme. En el nou camí d'aglutinar les realitats a barris i pobles d'acció social caldrà treballar per al reconeixement de la figura jurídica d'empresa social, que conservi les característiques d'ONG i que permeti a un grup de persones professionalitzar-se sense haver de saltar-se la Llei d'associacions.

El dret espanyol no contempla la figura jurídica d'empresa sense afany de lucre. Sí que existeix en el dret anglès. Per això les associacions han desenvolupat activitats empresarials. Les limitacions en aquest cas estan en la dificultat de ser membre de la junta directiva i formar part al mateix temps de la plantilla professional. La Llei catalana d'associacions no permet que els membres de la junta directiva rebin remuneració, només si els Estatuts ho contemplen com a compensació de les despeses que impliquin la seva activitat. En tot cas, les relacions contractuals professionals entre membres de la junta directiva i l'associació, ha de sotmetre's a l'aprovació de l'assemblea. És el cas de la figura del secretari general d'entitats com Esplais Catalans, Casals de Joves de Catalunya o Acció Escolta de Catalunya.

Una possibilitat d'empresa amb absència d'afany de lucre podria ser una cooperativa, com és el cas d'ENCÍS sccl i els seus precedents Entorn sccl i 6tell sccl, que legalment són societats mercantils i, per definició no hi ha afany de lucre. Però la dificultat és la impossibilitat de ser reconeguda com a ONG. Les limitacions a les relacions professionals amb els membres del Consell rector són similars, però més flexibles, i si és el cas de ser una cooperativa mixta, com Encís, la meitat dels membres representen els socis de treball.

En resum, la vertebració d'organitzacions de l'acció social laica ha d'anar acompanyada d'un procés de reconeixement de l'empresa social sense afany de lucre, de manera que cada figura jurídica s'ajusti a una finalitat determinada: fundació, associació/federació/coordinadora, cooperativa i empresa social.

1 comentari:

Anònim ha dit...

D'això: si que poden ser reconeguts com a ONG. En el Registre d'ONG ja n'hi ha de cooperatives. Almenys una.