17 de maig de 2011

Les entitats socials x una Barcelona social. M’agrada Barcelona, M’agrada Jordi Hereu

Barcelona és una ciutat cohesionada, plena de projectes i il·lusions, de persones que l’estimen. Però també podria ser d’una altra manera. Una ciutat dura, que arracona a les persones més vulnerables, una ciutat sense cor. Nosaltres tenim ben clar quina Barcelona volem, hem lluitat durant molts anys per construir-la i podem dir, amb orgull, que ho estem aconseguint.

Durant més de 30 anys els governs de progrés de la ciutat hem fet polítiques per incrementar la cohesió i la inclusió social, per fer que el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes no depengui de les condicions d’origen o de la sort , sinó del seu treball i esforç en la vida. Sempre ens han animat els ideals de justícia social i d’equitat i poder donar a tothom les oportunitats que es mereix.

Han estat polítiques fetes des del rigor i la responsabilitat. Polítiques ambicioses que han permès universalitzar la teleassistència i l’atenció domiciliària, construir 40 noves escoles bressols i 12.000 habitatges protegits, beneficiar a 10.300 famílies amb la instal·lació de nous ascensors, consolidar una xarxa de 17 centres oberts infantils i donar 6.000 àpats diaris a persones necessitades.

Hem fet un programa d’acció contra la pobresa i hem signat l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva amb 447 entitats. Hem fet més de 50 projectes per afavorir la convivència als barris i hem reforçat l’estratègia d’acollida de les persones nouvingudes, entre moltes altres accions.

Aquest treball de construcció social de la ciutat l’hem fet conjuntament amb les entitats socials i persones compromeses que viuen la ciutat, que comparteixen els nostres anhels i reptes, i que han donat durant molts anys el millor de si mateixes a la ciutat i als seus ciutadans i ciutadanes. Barcelona és una ciutat rica en teixit associatiu i capital social. I l’hem de preservar i potenciar.

Ara, amb la crisi econòmica, les necessitats socials han augmentat. Hi ha més persones que pateixen, més famílies que no tenen feina o habitatge, i que necessiten del suport dels governs i del teixit social per tirar endavant. Ara més que mai és necessari invertir en polítiques socials perquè el nostre estat del benestar és una bona xarxa de protecció social i l’hem de reforçar. No permetrem que siguin les persones més vulnerables les que paguin la crisi. No podem ni volem permetre cap pas enrera.

Donem suport a Jordi Hereu per la seva coherència i compromís amb el projecte socialista que ha fet de Barcelona una ciutat més justa i cohesionada, més igualitària i vertebrada, més integradora, més educadora, cívica i segura. Una ciutat dinàmica i plena d’oportunitats. Una ciutat capdavantera en polítiques socials i que treballa i treballarà perquè ningú quedi enrere.

Amb polítiques d’atenció a la infància que vetllin i assegurin el seu desenvolupament en un entorn segur i ple d’oportunitats. Que posin l’accent en la prevenció de situacions de risc i en l’eradicació de qualsevol discriminació o violència en l’entorn familiar, escolar o comunitari.

Amb polítiques de suport a les famílies que atenguin les seves necessitats més bàsiques, bé sigui derivades dels efectes de la crisi, bé per les necessitats de suport a les tasques educatives i de cura dels seus familiars. Les necessitats de conciliació seguiran sent una prioritat per a nosaltres.

Amb polítiques de suport a l’emancipació dels joves, oferint-los més oportunitats formatives i educatives, laborals, d’accés a l’habitatge i d’acompanyament per a desenvolupar els seus projectes vitals.

Amb polítiques per a promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental. Barcelona és reconeguda com una de les ciutats pioneres en matèria d’accessibilitat, però encara tenim un llarg recorregut per assolir una ciutat accessible per a tothom. La defensa dels drets de les persones amb discapacitat o malaltia mental serà la nostra preocupació.

Amb polítiques adreçades a les persones grans, per a promoure l’autonomia personal i potenciar l’envelliment actiu i participatiu, amb especial atenció a aquelles que pateixen situacions de dependència, maltractament o pobresa. La gent gran ha de participar i col·laborar activament en la societat. Són un dels nostres principals actius i no el podem perdre ni ignorar.

Amb polítiques per a continuar promovent la interculturalitat, que facin de la diversitat un valor i un motiu d’enriquiment de la ciutat i que ens permeti construir un projecte comú i compartit, amb respecte i igualtat en el compliment de drets i deures.

Amb polítiques per a promoure la inclusió i la cohesió social. De dignificació de barris, edificis i habitatges. D’identificació i tractament de les problemàtiques socials punyents i de treball per a prevenir-les. De seguir construint barri a barri una ciutat més igualitària i justa.

1 comentari:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.