24 de novembre de 2010

En marxa el Programa Joan Salas Anton

El Pla de formació 2011-2013 “compartint coneixement, construïm laïcitat” és una eina més ja de present que de futur per a la formació i el debat pedagògic del Moviment Laic i Progressista. Es fomenta en els eixos de l'ideari (Laïcitat, Progrés i País) per tal d'assolir un compromís cívic amb la transformació social. Un dels quatre motors d'aquest Pla és el Programa Joan Salas Anton que neix com a eix vertebrador i canalitzador de les necessitats formatives dels treballadors de l'MLP. Esdevé el llegat d'algunes iniciatives de formació de treballadors tals com els cursos d'introducció a l'MLP realitzats fins a l'actualitat.


S'adreça a un centenar de treballadors de les 9 organitzacions membres (només inclou els treballadors de l'estructura d'ENTORN sccl i no pas el conjunt de la plantilla, inicialment). S'estableixen tres nivells: 1) tècnic, aquells treballadors que fan funcions tècniques i de suport administratiu; 2) coordinació, aquells que, a banda de funcions tècniques, coordinen persones; 3) direcció aquells que coordinen persones i estratègies globals de l'entitat. El Programa és liderat per la comissió d'administració coordinada per l'Erika Fabregat amb el suport del Sergi Contreras (responsable del Programa a l'Escola) i l'Anna Arisa (directora del Grup cooperatiu ENTORN). Les funcions de la Comissió és la concreció i consens de necessitats inicial que justifiquen el Programa, l'encàrrec a l'Escola del desplegament tècnic del Programa i el seguiment i avaluació polític del Programa.


Ens proposem posar en marxa el Programa a partir de la definició de les competències per nivells a través d'un Qüestionari. Per una competència s'entèn el conjunt de conceptes, habilitats i actituds necessaris per contribuir de manera adequada en un lloc de treball i una organització determinada. S'encaixa el treball previ realitzat per les entitats en la definició de llocs de treball per evitar la duplicació de feina. Si ja s'ha fet, només cal compartir els resultats. S'estableixen els encaixos dels treballadors a cada nivell i perfil a partir que cada entitat delimiti en quin nivell i perfil se situen els seus treballadors i la Comissió d'administració validi l'encaix.


El compromís de les organitzacions per posar en marxa el programa és el de detectar les necessitats, facilitar i compartir la informació sobre l'anàlisi realitzat de detecció de necessitats i incloure les accions formatives en el Programa. Ens plantegem fer la recollida de dades a la Secretaria d'administració MLP (fins al 31 de gener de 2011), dissenyar les accions formatives (31 de març de 2011) i Iniciar el Programa (curs 2011-2012). Aquest programa és viable econòmicament si hi ha bona planificació, ja que és fàcil trobar-ne per aquest tipus de formació, a diferència de la resta de programes, on l'ajut públic o privat és més complicat.