9 de novembre de 2010

Vols saber què en pensen els partits sobre Laïcitat?

La taula de partits del Fòrum Espai de Llibertat va ser un dels moments estelars i més desitjats de la trobada. El marc amb la visita del Papa i les Eleccions catalanes a tres setmanes feien molt atractiu el debat. Aquí recullo les primeres intervencions dels cinc candidats (Ciutadans no es va presenta tot i que havia confirmat assistència):

Carles Campuzano (CiU) parla de laïcitat positiva, és a dir, que l'estat no imposi cap religió i que permeti la llibertat religiosa. Considera que la proposta de Pacte Nacional per a la Laïcitat com a suggerent, si bé no té clar si aquesta legislatura serà el moment més oportú. Creu que el debat entre clericals i no clericals és un debat del passat. Considera que la religió és un assumpte privat amb dimensió pública i que cal trobar l'encaix més oportú.

Eva Granados (PSC) planteja la laïcitat com a un model de convivència, és a dir com a base del pluralisme filosòfic i religiós. Creu que la laïcitat és quelcom més que la separació d'estat i religió, és a dir, la construcció d'un espai comú, de convivència. Considera el Pacte com a una oportunitat. Tant el programa marc del PSC com el programa electoral recullen la idea de desenvolupar la laïcitat com a marc de convivència.

Ernest Benach (ERC) fa una breu exposició dels compromisos que el Govern de la Generalitat ha fet en aquests darrers anys en la que el seu partit ha tingut responsabilitat en matèria de laïcitat i llibertat de cultes. Considera la laïcitat com la separació entre govern i confessions religioses. Recorda que s'han signat 9 convenis amb confessions religioses i amb la Lliga per la Laïcitat. Defensa apassionadament el plantejament d'un Pacte Nacional per a la Laïcitat. Recorda també que s'estan aprovant mocions als ajuntaments.

Pedro Chumillas (PP) considera que les manifestacions culturals, religioses i de diversitat en general són positives. Creu que la religió il·lumina de raó els seus membres, i per tant, quan més visibles siguin a l'espai públic, molt millor. Si les reduïm dificultaria el debat i l'intercanvi. La Generalitat ha de protegir la religiositat i la diversitat en general. Entèn la laïcitat com l'activitat independent de l'institucions de confessions religioses i cosmovisions filosòfiques, ja que la Constitució espanyola diu que som un estat aconfessional. Creu que la laïcitat pot ser manipulada per les ideologies i els totalitarismes, i afortunadament, la religió té un paper corrector. Veu el Pacte com a una oportunitat si s'inclou a tothom. Tenim moltes coses en comú i com a proposta és una innovació interessant, sempre i quan parlem des d'una Laïcitat dialogant.

Dolors Camats (ICV-EUiA) creu que Espanya és un estat aconfessional dia sí, dia no, ja que els acords amb la Santa Seu distorsionen molt. Hi ha un religisó que parteix amb avantatge (fiscal, simbòlica, etc.). La feina del Govern ha de ser de resituar, de correcció, d'endreça. Creu que no es pot caure en la multiculturalitat, sino que cal apostar per la laïcitat i la interculturalitat. Recorda que la llei de Llibertat religiosa està aturada a Madrid. La secularització del nostre país és imparable. Hi ha una confusió entre cultura popular i tradicions i creences personals (calendari, burkha, minarets, etc.) No es poden abordar des de la laïcitat els privilegis. Aposta per evitar l'adjectivació de la laïcitat. La laïcitat ha de ser un servei públic a tota la comunitat i ciutadania com a espai de trobada, de convivència, d'igualtat de tracte fiscal, de garantia de cerimònies civils, de derogació dels acords amb la Santa seu, d'educació en valors sense presència de la religió i evitant la segregació.

Després d'aquesta primera roda d'intervencions es va passar a un diàleg amb el públic. L'acte va ser moderat de forma magnífica per la Gemma Lienas, qui va disfrutar amb les intervencions del públic amb les reflexions entorn al paper de les religions monoteistes davant l'emancipació de la dona.