16 de març de 2011

Els 17 de Can Foix

El passat cap de setmana vam celebrar l'Escola de Primavera de l'MLP organitzada per l'Escola Lliure El Sol. Ens vam aplegar una trentena de dirigents i formadors al Garraf. Entre les activitats realitzades podem dir que ja tenim en marxa el grup de dirigents que estan fent el Programa Teresa Claramunt a l'etapa d'Acollida.

Els participants són 17 persones de sis entitats de l'MLP. D'Esplais Catalans: Núria Cangrós, Jordi Crisol, Rafa Guillen, Jana Alentorn, Estel Buch i Raimon Carreras. D'Acció Escolta: Oriol Timoneda i Marta Zamorano. De Casals de Joves: Gonzalo Candanedo, Marc Surià, Carlos Lopera, Coral Escobar i Carla Valle. D'Ateneus Laics: Bibiana Casado. D'ENTORN sccl: Eli Fuentes. De l'Escola Lliure El Sol: Marc Puntos.

La llista s'ha elaborat per invitació i en diàleg amb les secretaries generals de les entitats en el marc del Claustre del Programa. Hi ha dirigents que ja fa gairebé un any que estan exercint les seves responsabilitats i hi ha d'altres que tot just comencen després de la ronda d'assembles. Hi ha qui encara no està en un primer nivell de responsabilitat però que comença a participar activament de la dinamització federativa. El fet que sigui la primera edició ha generat que el grup sigui força divers.

Entre les sessions destacables hi ha la que fa referència a la Carta de compromís. El primer pas va ser definir què s'entèn per creixement. S'entèn que la formació de la persona és global i per a tota la vida, tant en capacitat com en competències, i fomentant en tot moment l'esperit crític, les inquietuds per aprendre, i el sentiment de pertinença a una organització que ajuda a créixer a la persona que decideix implicar-se d'una forma o altra. El segon pas va ser fer una invitació formal per fer la Carta de compromís, a partir d'un guió-proposta. Es van anunciar també els padrins que faran l'acompanyament als participants al llarg del Programa, en les seves tres etapes.

Tot en marxa perquè el proper 5 de juny es faran les signatures de les cartes de compromís en el marc de la Trobada general MLP. Són els 17 de Can Foix.