11 de març de 2011

Escola de Primavera del Moviment Laic i Progressista

Demà fem l'Escola de primavera del Moviment Laic i Progressista que impulsa i coordina l'Escola Lliure El Sol. És la primera edició, però estem convençuts que no serà la única. Tant l'Escola de Primavera com l'Escola de Tardor -que tindrà la primera edició a el 22 i 23 d'octubre- constituiran dos punts de trobada per a la formació i el creixement d'activistes, dirigents, treballadors i formadors de l'MLP i de totes aquelles entitats i persones que vulguin sumar-se a la nova proposta de Pla de formació de l'MLP 2011-2013 al llarg dels propers anys.

En aquest edició impulsem dues iniciatives. En primer lloc, es planteja l'Acollida dels nous dirigents laics i progressistes. Aquesta trobada constitueix el ritual de pas necessari que dóna la benvinguda a una nova dimensió, a un nou itinerari i que renova el seu compromís anterior d'Activistes. En segon lloc, es reuneix el grup de treball ad hoc del Programa d'activistes Marta Mata i que té com a objectiu transformar l'oferta formativa actual de cursos de monitors i directors en el nou esquema del Pla, de manera que reconegui definitivament els itineraris de Casals de Joves i Ateneus Laics i que respongui a les necessitats formatives dels activistes d'esplais, agrupaments escoltes, casals i grups de joves i ateneus de forma global però també de forma específica per a cadascuna de les propostes.

El fet de fer les dues accions en el mateix espai té un pes simbòlic prou interessant. Convé aturar-se i analitzar-ho amb deteniment: Mentres tant s'està donant la benvinguda als nous dirigents (en etapa d'acollida), els seus companys (en etapa de creixement) estan a la sala del costat dissenyant el nou Programa d'activistes. A més, les sessions de l'Acollida són realitzades pels propis dirigents en etapa de Creixement. La idea que persegueix el nou pla de formació és aquella que la millor manera d'aprendre és ensenyant. La cadena de valor del Pla de formació comença a funcionar i el seu lema "compartint coneixement, construïm laïcitat".