3 de març de 2011

Idees creatives per al reconeixement social de l'associacionisme (III)

Un dels grans reptes del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona és afrontar els dèficits és la qüestió dels locals associatius. En temps de crisi, les associacions tenen dificultats per suportar el pagament dels espais que fa servir, majoritàriament de lloguer. A més, sovint els locals no cobreixen les necessitats i s'ha de recórrer a altres espais d'ús puntual per a reunions o actes amb més participació. L'objectiu hauria de ser apostar per mesures d'estalvi amb la creació d'espais que siguin llocs de vida associativa pròpia amb serveis comuns mancomunats. En altres sectors ja tenim experiències semblants (la ciutat de la justícia, el 22@, la ciutat del teatre, etc). La ciutat de les associacions pot ser el gran projecte de patrimonialització cofinançat entre l'administració i les entitats a través d'una fundació público-privada, que faci més còmplice les entitats amb l'ajuntament. Ens cal un estudi de les necessitats de les associacions per barris i de les federacions a nivell de ciutat (reunions amb entitats, presentació de la proposta i recull de demandes. I ens cal l'elaboració d'un projecte i estudi de la viabilitat econòmica, jurídica i tècnica. El millor regal per a la cloenda del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona seria, sense cap mena de dubte, l'anunci de l'Alcalde que aquesta proposta tira endavant en el marc del Pla d'equipaments. En temps de crisi, ens podem ajustar tots el cinturó amb idees creatives.