17 de maig de 2009

Jornades d'Associacionisme, Universitat i Municipi

El dia 8 i 9 de maig tenen lloc les Jornades sobre Associacionisme, Universitat i Municipi - societat en xarxa- organizades pel Moviment Laic i Progressista i la Universitat Rovira i Virgili. Participen 200 persones i més de 30 entitats. Forma part de l'estratègia d'entrada al Camp de Tarragona. Les jornades es realitzen a l'Aula Magna del Campus Catalunya de la URV.

Es desenvolupen a partir de diferents conferències, taules rodones i debats, amb la intenció de generar un punt de trobada entre comunitat universitària, associacionisme cultural, educatiu, juvenil i estudiantil i Administració local; possibilitar l’intercanvi d’experiències i punts de vista entre associacions de Tarragona; aportar arguments, eines i processos que aprofundeixin en les tendències actuals del paradigma de participació ciutadana; reforçar el treball entre l'Administració local i el teixit social a partir de l'anàlisi d'experiències existents al Camp de Tarragona; apropar l'associacionisme local a la Universitat; i projectar externament la imatge i el treball del Moviment Laic Progressista, de les Associacions d’Estudiants i de la Fundació En Xarxa.

Les jornades són un èxit per a la progressiva implantació de l'MLP al Camp de Tarragona.