21 de setembre de 2010

Reforma laboral? FP

Comença un nou curs: escola, instituts i universitats ja són en marxa. En moments de crisi, l'esperança que es diposita en la formació es multiplica. I no és casualitat ja que és la protecció social més important de la que ens podem dotar per garantir en condicions d’equitat l’exercici del dret al treball. Necessitem un sistema de qualificació que formi professionalment persones que, a més a més de saber i poder fer, han de ser competents per tal de ser capaces d’abordar la innovació i de resoldre processos socials i productius complexos. Una formació professional més atractiva que tingui reconeixement social, afavoreixi l’accés i la continuïtat als diferents itineraris, fomenti les experiències d’innovació en els centres de formació per donar resposta als mercats de treball, i assoleixi l’objectiu de Lisboa, el qual implica que el 85% dels joves de 22 anys han d’haver cursat formació secundària superior. Mentres tant, qualsevol refoma laboral seguirà sent en va.

Publicat al Diario 20 minutos, el 21 de setembre de 2010