28 de maig de 2006

13 Rue del Percebe i els ateneus

El Pacte Nacional per l’Educació és un pas endavant cap a veritables polítiques educatives integrals.Els CEIP i els IES han de caminar cap a la conversió en Ateneus educatius, institucions independents i autònomes amb capacitat de liderar un projecte educatiu del barri, preocupats per vertebrar les realitats educadores, tant les que ofereix l’escola (servei d’acollida al matí, menjadors del migdia o extraescolars de tarda) com vincular les oportunitats exteriors (centres d’esplais i agrupaments escoltes, mediadors de carrers, ludoteques...).

Treballant plegats, posant l’infant en el centre. S’hauria d’aplicar una clàusula social per tal que la gestió dels centres educatius -oberts tota la setmana- la facin empreses d’iniciativa social vinculades a l’associacionisme (escoltisme i esplai). El foment de la participació ha de ser un repte. L’Ateneu més potent serà el que tingui sindicats d’estudiants, vivers de projectes culturals, entitats esportives... Aquest model educatiu d’escola pública, laica i catalana recorda a aquell entranyable còmic de l’edifici de la diversitat.


20 Minutos (27.03.2006)