28 de maig de 2006

Preservatius als centres educatius!

“Les màquines de preservatius incitaran els adolescents a tenir relacions sexuals als instituts.” “Els condons no són fiables.” “L’accés al preservatius genera promiscuïtat, i aquesta, malalties de transmissió sexual.” I, sobretot: “Els joves són inconscients.”
Aquests dies s’ha reobert el debat públic sobre si s’han d’instal·lar màquines expenedores de preservatius a tots els centres d’ensenyament secundari –com reivindiquem al CJB - o bé deixar aquesta decisió en mans del consell escolar de cada centre. I les màximes anteriors, retrògrades i acientífiques, són alguns dels “arguments” que esgrimeixen els qui volen evitar que la gent jove tingui accés als mètodes anticonceptius, amb l’objectiu de fer prevaler els tabús morals i sexuals i els principis religiosos per damunt de la seva salut i seguretat. Però, en quin segle vivim? Certament el que hauríem de fer tots és acceptar la realitat per canviar els esquemes que únicament fan perillar la llibertat i la salut dels i de les joves (les dades indiquen que els embarassos adolescents no paren d’augmentar, per no parlar de les malalties de transmissió sexual) i establir propostes educatives que fomentin conductes sexuals saludables, conscients i responsables. Malauradament, la incidència de determinats lobbies a l’espai públic ha provocat que el Programa Escola i Salut de les conselleries de Salut i d’Educació no hagi estat valent, ja que serà cada centre qui decidirà en darrer terme si instal·la la màquina, de manera que l’Administració ha renunciat a la seva responsabilitat pública de protegir la ciutadania. Ai, quina pena! Avancem, però no tan ràpid com voldríem.


20 Minutos (setembre 2004)