28 de maig de 2006

Mai serem Brasil

De moment només és un avantprojecte d’ordenança municipal, però el rebombori ha estat monumental. Es tracta de la proposta que recull les Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència a la ciutat de Barcelona. Bàsicament és un text que es basa en l’assumpció per part de totes les persones que visquin o s’estiguin a la ciutat d’un ampli catàleg de deures. Està bé, si algú es pixa al carrer cal sancionar-lo, evidentment. I tampoc negarem l’existència de conflictes de convivència als nostres barris. Però potser caldria anar més enllà, i anar a l’arrel del problema. Si la ciutadania es desentén de l’espai públic és perquè no se’l sent seu. I si l’Ajuntament de Barcelona es planteja polítiques per garantir la convivència a la ciutat? Caldria apostar de forma decidida per l’educació en valors, la participació col·lectiva i polítiques que afavoreixin la inclusió social. Per cert, per allò del títol, l’ordenança recull la prohibició dels infants a jugar a pilota al carrer. És clar, així mai serem Brasil ni guanyarem cap mundial.

20 Minutos (octubre 2005)