28 de maig de 2006

Conseller Castells, bona feina... però a mitges

Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) valorem que les mesures que ha anunciat el conseller d’Economia i Finances de subvencionar el 50% dels lloguers de la gent jove i de concedir crèdits tous per tal de fomentar la nostra emancipació amb quantitats que poden arribar fins els 30.000 € són bones notícies, si bé són propostes parcials, perquè entenem que la solució no parteix només d’incidir en la demanda. Tot i que el Govern està mostrant preocupació pel tema i demostra que vol ajudar als i a les joves a emancipar-nos, encara no s’han anunciat mesures que repercuteixin sobre l’oferta, com per exemple, controlar molt més l’especulació que pateix el sòl i els grans lobbies que s’enriqueixen dia rere dia, així com incidir sobre els preus finals de compra o de lloguer. I, un cop més, recordem al Govern que manquen de manera urgent promocions de pisos de protecció oficial de lloguer baix. D’aquesta manera, sí que començarem a solucionar el problema estructural de l’habitatge.

20 Minutos (març 2004)