28 de maig de 2006

Deu anys per endavant...

L’altre dia es feien ressò alguns mitjans de comunicació que el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) ha convidat formalment els latin kings a formar part de les plataformes d’associacionisme juvenil i de treballar conjuntament amb la resta d’organitzacions en l’enfortiment i construcció de polítiques en favor de la gent jove.Aquesta ferma invitació no és a la lleugera, ni és casualitat. Es basa en un treball previ de diàleg i mediació, justament al Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona on ja fa uns mesos van començar a reunir-se. Aquest és un espai cogestionat entre el CJB i l’Ajuntament de Barcelona i és un exemple clar de la participació dels joves en el disseny, realització i avaluació de polítiques públiques de joventut.

Hagués estat possible una mediació entre institucions i joves llatins sense l’existència del Casal? La postmodernitat argumenta que l’associacionisme és caduc i forma part de la jerarquia tradicional de participació juntament amb partits polítics i sindicats. Tanmateix fa un discurs fàcil i hegemònic sobre la mal anomenada participació ciutadana, al nostre entendre institucionalitzada i finalista.

Malgrat aquest discurs ahistòric i estètic, les propostes associatives han estat i estaran reivindicant-se deu anys abans de la seva aplicació. Reptes com el dels joves llatins ens encoratgen a seguir treballant en aquesta línia.

20 Minutos (28.11.2005)