28 de maig de 2006

Mucho, mucho ruido

El soroll excessiu és un dels vectors de contaminació ambiental que tradicionalment ha quedat oblidat per les diferents Administracions. Davant les recents protestes d'alguns veïns i veïnes de Barcelona, cal que l’Ajuntament incorpori elements de control de la qualitat acústica de la ciutat.
Moltes vegades s'apunta a l'oci nocturn com el causant de l'excessiu soroll –i, de retruc, es criminalitza els i les joves, màxims consumidors i consumidores d'oci-, però aquest no és l'únic soroll que hi ha a la nostra ciutat: transport públic, transport privat, recollida de deixalles, etc., són altres focus de soroll.
L'Ajuntament de Barcelona sempre porta a terme polítiques correctives en aquest tema (és a dir, quan esclata una situació ambiental X -poc sostenible-, posa remei ràpidament) i poques vegades fa polítiques preventives. La campanya pel civisme ha de ser una bona oportunitat per corregir aquesta situació. Per altra banda, el Consistori només ha atacat els problemes del soroll provocats per l'oci i no ha fet res respecte els altres tipus de sorolls, que molts cops són provocats pels serveis públics que aquest gestiona.
Quant a l’oci, cal apostar per una nova regulació dels horaris de tancament dels locals d’oci consensuada entre totes les parts implicades. En aquest sentit, creiem que es podrien adoptar experiències pilot en districtes de Barcelona d'horaris de tancament esglaonats dels diferents locals d'oci, de manera que s'evitin sortides en massa. Per una altra banda, molts locals no reuneixen les condicions acústiques adients, en d'altres casos l'activitat declarada no és correspon a la real, etc., per aquest motiu caldria un major control municipal.... Així com posar fre a la venda ambulant de begudes per la via de la regulació, de manera que els venedors i les venedores puguin gaudir de tots els drets laborals.
En definitiva, com explicava Joaquín Sabina en aquella cançó, de sorolls n’hi per tots els gustos, i el que caldria és apostar per mesures de tipus participatiu per conciliar diferents interessos (veïns/es, Administració, comerciants, etc.). Un exemple interessant seria el Fòrum Silenci que s'està realitzant al Districte de Gràcia o el Projecte “Joves i Nit”, una iniciativa de treball en xarxa en la que el Consell de la Joventut de Barcelona hi està participant activament.


20 Minutos (juny 2004)