19 d’abril de 2009

De visita al MJALP

Una hora després d'haver agafat el tren d'alta velocitat a Barcelona arribem a l'Estació de Delicias, de Saragossa. Per cert, una delícia arquitectònica per la seva gran coberta sense columnes a una alçada de més de 25 metres d'alçada. En Jesús Tajada ens espera. La primera conversa sobre l'Estació, ens comenta algunes de les crítiques que s'han fet des que el 2003 es s'inaugurés: la gran dimensió dificulta l'escalfament, les llargues distàncies entre les guixetes i les vies, així com la polèmica per la llunyania del barri de les Delicias, on està ubicada del centre.

La reunió és la seu del MJALP, allotjat a la seu de la UGT. Comencem a les 11. Per part nostra els habituals de la roda que hem fet aquest mes: en Joffre Villanueva, al capdavant, en Fidel González, comissionat per a la creació de l'MLP-e i jo mateix.

El Movimiento Juvenil Laico y Progresista de Aragón (MJALP) va néixer el 1997, amb l'arribada de la dreta a bona part de les institucions aragoneses. Després dels atacs a la Federación de Casas de Juventud, es va constituir un fòrum jove, que fou l'antedent del MJALP. Actualment està format pel: Departamento de Juventud de UGT Aragón; les Juventudes Socialistas de Aragón; ADEA, la Asociación de Estudiantes de Aragón; EDU, Estudiantes en Defensa de la Universidad; Magenta, colectivo juvenil LGTB i Mujeres Libres de Aragón. També en forma part la Fundació Lola Soler i l'Escola de temps lliure "REDES para la Transformación Social".

Un dels projectes estrelles és el Confluencias, un espai de trobada de col·lectius, dirigents juvenils i joves en general. En porten 14 edicions amb la d'aquest any, i se celebra al municipi de Torrelles, a la comarca de Tarazona i el Moncayo. Es fa al juliol i acostuma a durar unes tres setmanes. Hi estan convidades a participar gran part de les organitzacions laiques i progressistes d'Aragó.

Acordem impulsar la creació d'una estructura estatal més enllà del Triangle Laic amb un triple objectiu: aprofundir en el debat laicista, fer lobby i generar un punt d'intercanvi i trobada. Coincidim també que l'MLP ha de ser una organització que superi l'àmbit juvenil, com és el cas de la realitat a Catalunya, des de l'arribada de la Cooperacció i la creació d'Ateneus Laics i Progressistes. L'MLP a Aragó es postula per a dirigir la secretaria de formació i ofereix Torrellas com a punt de referència per a trobades. Acabem a les 15 hores. La sintonia és bona. Coincidim en visualitzar que comença una nova etapa interessant en el combat de la laïcitat.